Partner serwisu
01 lutego 2024

Rok 2023 rokiem stabilnego rozwoju krakowskiego rynku ciepła sieciowego. Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała działania handlowe

Kategoria: Aktualności

Sytuacja gospodarcza panująca w kraju, geopolityczna w Europie, a także kryzys na Bliskim Wschodzie mają ogromny wpływ na kształtowanie się m.in. cen nośników energii czy materiałów budowlanych, co ma bezpośredni wpływ na dynamikę rozwoju rynku ciepła. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe oraz wyzwania, z którymi musiała się zmierzyć krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w trakcie mijającego roku, warto podkreślić, że mimo tych przeszkód krakowski rynek ciepła stale się rozwija.

Rok 2023 rokiem stabilnego rozwoju krakowskiego rynku ciepła sieciowego. Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała działania handlowe

Krakowski Oddział PGE Energia Ciepła S.A., w ramach Programu „Ciepła woda bez piecyka” już od 20 lat realizuje szereg działań związanych z zapewnieniem bezpiecznego dostępu do ciepłej wody dla mieszkańców Krakowa. Pomimo trudnej sytuacji w 2023 roku, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, dostarczano ciepło do przygotowania bezpiecznej ciepłej wody do kolejnych 12 tysięcy mieszkań, a wspólny Program utrzymuje stabilną dynamikę realizacji. W minionym roku podpisano również umowę kompleksową na realizację Programu w zasobach SM im. Tadeusza Kościuszki, która obejmuje swoim zakresem dostawy ciepłej wody użytkowej do 56 budynków zasilanych w ciepło z naszego źródła. Najbardziej cieszy fakt, że wzrośnie poziom bezpieczeństwa kolejnych mieszkańców naszego miasta i będą oni korzystali z ciepłej wody wodociągowej ogrzewanej ciepłem wyprodukowanym w krakowskiej elektrociepłowni.

Stosunkowo trudna koniunktura gospodarcza, wysoka inflacja, utrata zdolności kredytowej potencjalnych nabywców, rosnące koszty pracy i materiałów oraz ograniczona dostępności pracowników budowlanych (znaczna część zaangażowana wciąż w wojnę na Ukrainie) powodują, że branża deweloperska działa bardzo ostrożnie. W związku z powyższym wartym podkreślenia jest fakt, że mimo to do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2023 r. przyłączonych zostało kolejnych kilkadziesiąt budynków, a krakowska elektrociepłownia miała w tych inwestycjach swój udział również finansowy, wspierając MPEC w pokryciu kosztów, jakie ponosi on na rozwój sieci ciepłowniczej. Kontynuowano również działania w celu pozyskania nowych odbiorców z rynku wtórnego – czyli mieszkańców budynków posiadających inne źródło ciepła, najczęściej gazowe. Praca koncentrowała się głównie na pomocy w procedurze przyłączenia, zarówno po stronie formalności z samym przyłączeniem do miejskiej sieci, jak i wymaganych prac instalacyjnych i budowlanych w budynku. Rynek źródeł lokalnych jest najtrudniejszy, ponieważ są to pojedynczy odbiorcy, którzy w odróżnieniu od spółdzielni mieszkaniowych czy deweloperów, najczęściej pierwszy raz stykają się z tym tematem, a zatem pomoc na każdym etapie jest tu niezwykle cenna.

W roku 2023 trwały intensywne prace w kierunku dekarbonizacji i rozwoju krakowskiej elektrociepłowni. Śmiało można powiedzieć, że po latach analiz wkroczono w fazę realizacyjną – wydane zostały już wszelkie zgody korporacyjne na I etap inwestycji. Oznacza to, że już za kilka lat ciepło docierające do mieszkańców będzie jeszcze bardziej ekologiczne, ponieważ do jego produkcji będą służyć również pompy ciepła z dolnym źródłem w rzece Wiśle, nowoczesne układy kogeneracyjne oparte o silniki gazowe i kotły elektrodowe zasilane „zieloną” energią elektryczną. Warto tutaj również wspomnieć o wygranej aukcji kogeneracyjnej – przyznawana premia to nie tylko zachęta do nowych inwestycji w nowoczesne źródła, ale także realny wpływ na cenę ciepła dla odbiorcy końcowego czyli mieszkańców Krakowa. 

Bardzo ważnym działaniem w ciągu całego roku 2023 był udział w tworzeniu „Założeń do planu zaopatrzenia GMK w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038”, jest to niezwykle ważny dla Miasta dokument, ponieważ zawarte w nim zapisy będą brane pod uwagę przy ocenie planów przedsiębiorstw energetycznych i planowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną – wszystko z myślą o środowisku i zmniejszeniu zanieczyszczeń, ale przede wszystkim, o bezpieczeństwie energetycznym i komforcie mieszkańców. W krakowskiej elektrociepłowni przeprowadzono szereg analiz i scenariuszy, aby mieć pewność, że długofalowo potrzeby cieplne Krakowa będą spełnione przy jednoczesnym spełnieniu rygorów klimatycznych UE, jak również tych, które Magistrat wyznaczył sobie jako cel w rekomendacjach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Intensywne prace zakończyły się przyjęciem dokumentu przez Radę Miasta 20 grudnia, na jej ostatniej sesji w roku.

Największe wyzwanie, przed którym stoi aktualnie krakowska elektrociepłownia, czyli transformacja energetyczna źródła jest i będzie tematem numer jeden w najbliższych latach. Prowadzone są prace nad planem rozwoju elektrociepłowni tak, aby zapewnić mieszkańcom Krakowa poczucie bezpieczeństwa energetycznego.

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ