Partner serwisu
21 stycznia 2015

REMIT - rejestracja uczestników rynku obrotu produktami energetycznymi na hurtowym rynku energii

Kategoria: Aktualności

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w związku z obowiązkiem przekazywania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) szczegółowych danych na temat kontraktów zawieranych na hurtowych rynkach energii, każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszego kontraktu podlegającego zgłoszeniu jest zobowiązany do zarejestrowania się w rejestrze uczestników rynku utworzonym przez krajowy organ regulacyjny.

REMIT - rejestracja uczestników rynku obrotu produktami energetycznymi na hurtowym rynku energii

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła akty wykonawcze do REMIT, tj. rozporządzenie Komisji nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.  Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r. i weszło w życie z dniem 7 stycznia 2015 r.

Z przepisów REMIT wynika, że krajowe rejestry uczestników rynku muszą zostać utworzone nie później niż trzy miesiące od daty przyjęcia rozporządzenia wykonawczego. W związku z powyższym krajowe rejestry uczestników rynku powinny zostać utworzone nie później niż do 17 marca 2015 r. Natomiast obowiązek zgłaszania przez uczestników rynku do ACER kontraktów powstaje z dniem 7 października 2015 r. - dla kontraktów standardowych (tj. dziewięć miesięcy od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych) oraz z dniem 7 kwietnia 2016 r. - dla pozostałych kontraktów (tj. piętnaście miesięcy od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych).

Zakres informacji wymaganych w rejestracji są dostępne na stronie ACER.

źródło: URE

fot.: freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ