Partner serwisu
02 lutego 2015

Marek Ściążko: dotychczasowe postrzeganie energetyki węglowej jako podstawy systemu będzie traciło powoli swoje miejsce

Kategoria: X Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce

Na pytanie jaki scenariusz wybrać w zakresie polityki energetycznej do 2050 roku odpowiada prof. Marek Ściążko.

Marek Ściążko: dotychczasowe postrzeganie energetyki węglowej jako podstawy systemu będzie traciło powoli swoje miejsce

Współczesny obraz energetyki kreowany jest przede wszystkim przez politykę klimatyczną  Unii Europejskiej, sytuacją dużej podaży nowych źródeł gazu ziemnego w USA oraz niechęcią do rozwoju energetyki jądrowej prezentowanej w wielu przodujących gospodarczo krajach świata.

W Polsce stajemy również w sytuacji niejednoznacznych diagnoz i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości. Z jednej strony niezdefiniowana w kategoriach ekonomicznych przyszłość cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a z drugiej niepewność dostępu do mineralnych surowców energetycznych w perspektywie 2050 r., nie pozwalają na wiarygodną długookresową predykcję sytuacji energetycznej kraju. Niewątpliwie jednak należy wskazać na wyraźnie kształtujące się trendy, których wiodącym kierunkiem jest energetyka małoskalowa – rozproszona i energetyka rozwijana na własne potrzeby – prosumencka. Podstawą tych trendów jest wykorzystanie zasobów odnawialnych, w tym głównie wiatru, wody i słońca. Konsekwencją zachodzących zmian będzie coraz mocniejsza pozycja dotychczasowego klienta, który stanie się masowym wytwórcą energii a mniejsza wielkoskalowej energetyki, w tym węglowej.

Krokiem milowym w przekształcaniu obrazu energetyki będzie oczekiwany przełom w magazynowaniu energii, co pozwoli na stabilizację mikro-, jak i makrosystemów energetycznych. Dotychczasowe postrzeganie energetyki węglowej jako podstawy systemu będzie traciło powoli swoje miejsce, schodząc co najwyżej na pozycję elastycznego, wielkoskalowego źródła energii uruchamianego w celu uzupełnienia zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego. W 2050 r. krajowe zasoby węgla będą wyczerpane i z tego powodu źródło to będzie zanikać, ale uważam, że trudno startująca energetyka jądrowa zastąpi je znakomicie.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ