Partner serwisu
04 marca 2015

Waldemar Szulc o nowej ustawie o OZE

Kategoria: X Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce

– Niestety niektóre zapisy nowej ustawy o OZE stały się nieczytelne, po wprowadzaniu wielu poprawek na ostatnim etapie jej uchwalania. Już pojawiły się głosy o konieczności wprowadzenia zmian tak, aby uniknąć niejednoznaczności zapisów. Zresztą nie tylko ten dokument wymaga pilnej poprawy. Podobnie ustawa Prawo energetyczne już po ponad 40 nowelizacjach wymaga uspójnienia i aktualizacji treści – stworzenia nowego jednolitego tekstu – mówi Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK.

Waldemar Szulc o nowej ustawie o OZE

Waldemar Szulc, komentując ustawę o źródłach odnawialnych podkreśla, że wsparcie dla rozwoju źródeł OZE i energetyki prosumenckiej jest oczywiście potrzebne, ale nie powinno się odbywać kosztem pozostałych odbiorców. Finansowanie tego wsparcia powinno pochodzić ze środków publicznych, funduszy pomocowych, a nie z części opłat, które muszą ponosić konsumenci za energię dostarczaną w zdecydowanej większości przez energetykę konwencjonalną.

Waldemar Szulc – pytany o kształt energetyki do 2050 r. – zaznacza, że PEP 2050  powinna wskazywać zrównoważony miks energetyczny, który jednoznacznie dookreśli strukturę nośników paliw w tej perspektywie czasu. Zapisane wytyczne powinny wskazać wytwórcom energii  kierunki rozwoju i inwestowania.

 –  Jesteśmy przekonani, że to rodzime zasoby węgla kamiennego i brunatnego będą stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. W kontekście złóż węgla brunatnego ważne jest zachowanie ochrony złóż strategicznych w planowaniu przestrzennym tak, aby zagwarantować możliwość ich wykorzystania w przyszłości. W przewidywanym okresie niezbędne będzie zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego dla potrzeb energetyki, w tym złóż Złoczew i Gubin. Energia wytworzona z węgla brunatnego jest najtańsza. Duży nacisk kładziemy także na czyste technologie węglowe po to, aby wywiązywać się z zaostrzonych norm emisyjnych, czyli z założeń przyjętych w polityce klimatyczno-energetycznej Komisji Europejskiej. W tym aspekcie niezbędne jest wsparcie  środowisk naukowych i wypracowanie najbardziej efektywnych metod wykorzystania zasobów węgla – mówi.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ