Partner serwisu
23 lutego 2015

Klucz Sukcesu dla prof. Tadeusza Chmielniaka

Kategoria: X Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce

Klucz Sukcesu to wyróżnienie, które redakcja „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” przyznaje osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki. Podczas jubileuszowej X Konferencji Ochrona Środowiska w Energetyce statuetkę otrzymał prof. Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej i Polskiej Akademi Nauk.

Klucz Sukcesu dla prof. Tadeusza Chmielniaka

Sylwetkę laureata zaprezentował Jacek Janas, wiceprezes TAURON Wytwarzanie. Statuetkę Klucz Sukcesu wręczyli: Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A., oraz Albert Kępka, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.

- Osobiście doświadczyłem przyjaznej atmosfery, która otaczała prowadzony przez Pana Prof. Instytut. Pamiętam też wrażenie, jakie wywarł na mnie wykład w trakcie jednej z letnich szkół termodynamiki, która odbyła się w Szczyrku, gdzie Profesor zademonstrował swój kunszt, przedstawiając zajmujący kilka slajdów układ macierzowy odzwierciedlający „nowe modele  przepływu i optymalizacji stopni w zakresie modelowania zagadnień chłodzenia i pracy w zmiennych warunkach turbin gazowych” - mówił prezes Jacek Janas.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, mdhc, czł. kor. PAN

-  Rektor Politechniki Śląskiej (1987-1990),
- Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetycznego (1975-1981),
- Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (1982- 2010),
- Członek Senatu (1984-1990).

Ukończył specjalność  „energetyka jądrowa” na wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej w 1965 roku.

Główne zainteresowania naukowe i techniczne dotyczą w ostatnim okresie: nowych obiegów i technologii energetycznych (technologii paliw organicznych, w tym biomasy), metodologii diagnostyki termicznej siłowni cieplnych problematyki modelowania i analizy procesów wychwytu CO2 za spalin i ich integracji z obiegiem cieplnym siłowni węglowych i gazowych. Główne wyniki badań w rozpatrywanych dziedzinach  zawarł w monografiach: Obiegi termodynamiczne turbin cieplnych (Ossolineum, 1988), Turbiny gazowe (wspólnie z A.Rusinem i K.Czwiertnią, Ossolineum, 2001), Technologie energetyczne (WNT, 2008), Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants (The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery PAS . Eds: T.Chmielniak, M.Trela. Gdańsk, 2008). Obiegi Cieplne Nadkrytycznych Bloków Węglowych (Wyd. Pol. Śląskiej. Ed., T. Chmielniak, A. Ziębik, Gliwice 2010).

W okresie 2007-2010 koordynował projekt zamawiany: Nadkrytyczne Bloki Węglowe. Od 2010 r. jest kierownikiem Zadania Badawczego nr 1 (Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin) Projektu Strategicznego: Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii. W realizacji tego zadania biorą  udział zespoły badawcze łącznie 11 organizacji (uczelnie, Instytuty PAN, instytuty badawczo-rozwojowe, jednostki przemysłowe).

Łącznie działalność naukowa i naukowo-techniczna profesora Tadeusz Chmielniaka  została udokumentowana w 8 monografiach, w 5 współautorskich książkach oraz w ponad 320 artykułach i komunikatach naukowych. Brał udział w 120 konferencjach naukowych, w tym w 55 zagranicznych (przedstawiono na nich ponad 220 referatów). Jest autorem lub współautorem 11 udzielonych patentów i wzorów użytkowych.

Wypromował 27 dr n.t.

Jest wielokrotnym laureatem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej za autorstwo książek i monografii oraz za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Ministra za całokształt dorobku naukowego.

Za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej oraz w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kadr naukowych w roku 2009 nadano prof. T. Chmielniakowi godność doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej a w 2011 godność doktora honoris causa macierzystej Uczelni.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ