Partner serwisu
22 kwietnia 2015

Spotkanie przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A. oraz eustream a.s. w celu omówienia najważniejszych działań w projekcie połączenia PL-SK

Kategoria: Aktualności

10 kwietnia w miejscowości Veľké Kapušany na Słowacji miało miejsce spotkanie przedstawicieli GAZ-SYSTEM  S.A. oraz eustream a.s., słowackiego operatora sytemu przesyłowego.

Spotkanie przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A. oraz eustream a.s. w celu omówienia najważniejszych działań w projekcie połączenia PL-SK

Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych działań organizacyjnych, prawno-regulacyjnych oraz technicznych prowadzonych przez obu Operatorów w zakresie projektu połączenia polskiego i słowackiego systemu przesyłowego. Podczas rozmów obie Spółki podsumowały dotychczasowe osiągnięcia w ramach prowadzonych od 2013 roku prac przedinwestycyjnych oraz omówiły planowane w najbliższym czasie działania.

Aneks do umowy

Podczas spotkania obaj Operatorzy podpisali aneks nr 1 do zawartej w kwietniu 2014 roku umowy  o współpracy, rozszerzający zakres działań przedinwestycyjnych aż do uzyskania pozwolenia na budowę po obu stronach projektu. Na mocy aneksu strony będą współpracować w zakresie prac przygotowawczych i inżynieryjnych, w tym między innymi planowania przestrzennego, oceny oddziaływania na środowisko, a także uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania niezbędnych projektów technicznych (w tym projektu budowlanego) oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa interkonektora

Projekt interkonektora gazowego Polska – Słowacja zakłada budowę nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Jest postrzegany jako priorytetowy element koncepcji Korytarza Północ – Południe, łączącego rynki gazowe krajów Europy Centralnej. Jest ważnym odcinkiem z punktu widzenia zwiększenia dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski jak i Regionu EŚ-W. Projekt ma przyznany status PCI (Project of Common Interest).

Alokacja kosztów

Decyzja o transgranicznej alokacji kosztów dla projektu PL-SK: Mając na uwadze zapisy Rozporządzenia 347/2013 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej obie Spółki złożyły w dniu  31 października 2013 r. do krajowych urzędów regulacji energetyki Polski i Słowacji wspólny Wniosek w Sprawie Inwestycji. W dniu 28  listopada 2014 roku zostały uzgodnione  z polskim i słowackim urzędem regulacji energetyki skoordynowane decyzje w sprawie transgranicznej alokacji kosztów dla projektu połączenia PL-SK.

Dofinansowanie

Dofinansowanie z UE: W dniu 19 sierpnia 2014 roku GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie z eustream a.s. złożył wniosek o dofinansowanie prac projektowych oraz prac budowlanych w ramach pierwszego Call for Proposals dla CEF. W dniu 29 października 2014 roku Komisja Europejska opublikowała listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z CEF. Projekt połączenia PL-SK otrzymał dofinansowanie na prace studialne i projektowe w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Źródło i fot.: GAZ-SYSTEM

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ