Partner serwisu

ICHPW na OŚwE 2016

Kategoria: XI Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla objął patronat naukowy nad XI Konferencją Naukowo-Techniczną Ochrona Środowiska w Energetyce, która odbędzie się 8-9 utego 2016 w Hotelu Angelo w Katowicach. Przedstawiciele Instytutu wystąpią z referatami.

ICHPW na OŚwE 2016

Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla

ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze
tel. 32/271 00 41
fax 32/271 08 09
e-mail: office@ichpw.pl
www.ichpw.pl

Dyrektor: dr inż. Aleksander Sobolewski

 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest jednostką badawczo-rozwojową działającą na pod­stawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.  Utworzony został na mocy uchwały Rady Ministrów w 1955 r.

Od 10 lat Instytut jest zaliczany przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych do jednostek Kategorii Naukowej A w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich.

W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzysta­niem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Badania i prace rozwojowe są ukierunkowane na rozwój niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, obejmujących zarówno technologie czystego węgla, technologie wychwytywania i utylizacji CO2, jak i technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Najważniejszymi odbiorcami know-how Instytutu są małe i średnie przedsiębiorstwa a przy realizacji programów badawczych i wdrożeniowych Instytut współpracuje z ponad 50 krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

 

 

Działalność Instytutu obejmuje:

  • Termochemiczną konwersję paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego.
  • Przyjazne środowiskowo i efektywne ekonomicznie ogrzewnictwo indywidualne i ciepłownictwo komunalne wykorzystujące naturalne i przetworzone paliwa stałe.
  • Gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym - odpady jako nośniki energii albo surowce. 
  • Magazynowanie energii z wykorzystaniem procesów i syntez chemicznych.
  • Efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przetwórstwa produktów węglopochodnych.
  • Perspektywiczne procesy wytwarzania energii i inżynierii środowiska.

Wszystkie badania i prace rozwojowe prowadzone są z silnym naciskiem na zagadnienia ochrony środowiska, a w szczególności na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, eliminację „niskiej emisji” a także efektywność energetyczną i środowiskową w pełnym cyklu życia.

REFERENCJE

Koksownictwo - 1629 zrealizowanych prac
Energetyka - 818 zrealizowanych prac
Górnictwo - 244 zrealizowane prac
Karbochemia - 962 zrealizowane prace
Szkolnictwo Wyższe - 201 zrealizowanych projektów celowych, zamawianych i grantów
Projekty zagraniczne (w tym Unia Europejska) - 89 zrealizowanych projektów
22 samodzielne monografie
2234 publikacje
220 patentów, 32 wzory użytkowe i 15 znaków towarowych
254 zorganizowanych konferencji i seminariów naukowych.

 

Więcej o ICHPW TUTAJ.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ