Partner serwisu
07 marca 2016

Kogeneracja jako sposób na dekarbonizację energetyki w Polsce

Kategoria: Aktualności

Polska ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ciepłowniczych w Europie. Chcąc wykorzystać ten potencjał, musimy inwestować w kogeneracje. Choć system wsparcia dla tego typu instalacji wygasa z końcem 2018 roku, nadal widzimy szansę aby kogeneracja znalazła się w czołówce naszego miksu energetycznego.

Kogeneracja jako sposób na dekarbonizację energetyki w Polsce

Jak czytamy w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2020 roku, powinniśmy podwoić ilość wytwarzanej energii w skojarzeniu. Natomiast w Polityce Energetycznej Kraju do roku 2030 wskazano kogeneracje, jako priorytetową inwestycje, która pokryje stale rosnące zapotrzebowanie na energie a także ograniczy emisje substancji szkodliwych do atmosfery. Ministerstwo Energii do 31.12.2015 zobligowane było do przedstawienia kompleksowej oceny potencjału wysokosprawnej kogeneracji. Obowiązek ten wynikał z Dyrektywy w/s efektywności energetycznej 2012/27/UE. Z raportu tego wynika, że wysokosprawna kogeneracja jest najbardziej efektywnym społeczno- ekonomicznie rozwiązaniem, które pozwala na pokrycie 40% całkowitego krajowego zużycia ciepła.

Kogeneracja jest alternatywą w stosunku do użycia pierwotnych nośników energii, głównie węgla. Inwestycje te są efektywnym sposobem na przejście od gospodarki opartej na węglu do gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój instalacji będzie odbywać się jednocześnie z dekarbonizacji energetyki, co przyczyni się znacznie do zwiększenia punktów procentowych w miksie energetycznym oraz poprawi znacząco stan środowiska naturalnego.

Kolejnym atutem technologii kogeneracyjnej jest możliwość wykorzystania instalacji w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: ciepłownictwo, zakłady produkcyjne, oczyszczalnie ścieków, biogazownie, spalarnie odpadów, aquaparki czy hotele i uzdrowiska.

Wobec potencjału jaki widzimy w kogeneracji, postanowiliśmy zorganizować II edycję seminarium: „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”, które organizowane jest 13 kwietnia we Wrocławiu podczas trwania Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg” 2016”.

W programie m.in.:

  • ramy prawne dla rozwoju kogeneracji w Polsce – dostępne formy wspierania inwestycji i najistotniejsze ograniczenia,
  • kierunki rozwoju jednostek kogeneracyjnych – aspekty ekonomiczne, energetyczne i środowiskowe,
  • kogeneracja od audytu startowego po proces badania i opiniowania danych do świadectw pochodzenia,
  • co dalej z systemem opartym na certyfikatach?, jak wspierać kogenerację?,
  • zagospodarowanie odpadów z wykorzystaniem i wytwarzaniem energii odnawialnej na przykładzie osadów ściekowych,
  • inwestycje kogeneracyjne w elektrociepłowniach firmy Fortum Power and Heat Sp. z o.o.,
  • kogeneracja z punktu widzenia elektrociepłowni w koncernie Tauron Ciepło Sp. z o.o.,
  • przyszłość kogeneracji w Polsce, systemy lokalne,
  • gazowe źródło kogeneracyjne, jako droga dojścia do samowystarczalności energetycznej,
  • mikrokogeneracja – przykłady zastosowań.

Serdecznie zapraszamy!

Dla osób powołujących się na Państwa portal przewidujemy 10% zniżki na uczestnictwo
 w seminarium.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:
http://oze.city-brand.pl/wroclaw-13-04-2016/

W razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem.

City-Brand.pl Energia Odnawialna
tel.: 732-660-310
tel.: 530-049-882
biuro@city-brand.pl
www.oze.city-brand.pl

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ