Partner serwisu
16 czerwca 2016

Jubileusz Kopalni Wapienia „Czatkowice"

Kategoria: Aktualności

Choć spółka ma dziś 20 lat, kopalnia istniała już dużo wcześniej. Historia prowadzonego tu wydobycia sięga lat 40. ubiegłego wieku, zatem tegoroczny jubileusz to również obchody ponad 70 lat wydobycia.

Trochę historii

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. została utworzona w 1996 r. z części majątku Przedsiębiorstwa Państwowego o tej samej nazwie i udziałów Elektrowni Jaworzno III, Elektrowni Łaziska i Elektrowni Rybnik. Po powołaniu do życia Południowego Koncernu Energetycznego S.A. kopalnia znalazła się w grupie kapitałowej PKE S.A. Funkcjonowanie w strukturach tak dużej organizacji gospodarczej jaką był Południowy Koncern Energetyczny, jest jednym z istotnych powodów aktualnego stanu spółki. Decyzje podjęte w tamtym okresie pozwoliły przetrwać kopalni czasy załamania na krajowym rynku. Dzięki wnikliwej analizie potrzeb potencjalnych kontrahentów, przy tworzeniu nowego podmiotu gospodarczego założono nowy profil działalności: stworzenie bazy surowcowej dla energetyki – podstawą biznesu miała być produkcja sorbentów wapiennych dla instalacji odsiarczania spalin w elektrowniach. Aby to osiągnąć niezbędna była kompleksowa modernizacja zakładu, którą z sukcesem przeprowadzono w latach 1996-2008. Pod koniec 1998 roku uruchomiono oddział produkcji kruszyw drogowych i budowlanych, a w 2005 węzeł magazynowo-załadowczy.

Inwestycja

Jednak niewątpliwie najważniejszą inwestycją była budowa nowoczesnej przemiałowni kamienia wapiennego, której pierwsza nitka została wybudowana w rekordowym tempie 15 miesięcy i oddana do użytku w 1999 roku. Przemiałownia została wyposażona w urządzenia na światowym poziomie, spełniające bardzo surowe normy środowiskowe. Ukoronowaniem całości inwestycji było uruchomienie w 2008 r. drugiej linii produkcyjnej. Dzięki całości inwestycji Kopalnia Wapienia „Czatkowice” weszła do grupy największych w kraju producentów produktów mielonych kamienia wapiennego i stała się największym w Polsce dostawcą sorbentów dla energetyki. W trakcie modernizacji zakładu położono duży nacisk na ochronę środowiska i jego adaptację w otoczeniu. Ważnym elementem inwestycji były działania zmierzające do ograniczenia emisji pyłu i hałasu, dzięki temu prowadzona produkcja do dziś spełnia najbardziej surowe normy ekologiczne.

Od listopada 2010 r. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” należy do Grupy TAURON, będąc strategiczną bazą surowców w zakresie sorbentów wapiennych.

Nowe złoże

Obecnie spółka prowadzi prace nad udostępnieniem pod wydobycie nowo udokumentowanego złoża, które swoją powierzchnią obejmuje obszar ok. 50 ha i stanowi przedłużenie obecnie eksploatowanego. Prowadzona inwestycja pozwoli wydłużyć okres wydobycia o kolejne 50 lat. Rozwój i ochrona środowiska to nierozłączne elementy działalności spółki, dlatego podczas realizacji  i tej inwestycji dołożono wszelkich starań, aby prowadzone działania zachowały proekologiczny charakter. Dla osiągnięcia tego efektu spółka realizuje postanowienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenu górniczego.

 


Źródło i fot.: Kopalnia Wapienia „Czatkowice”

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ