Partner serwisu

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Kategoria: XVIII Sympozjum Energetyka Bełchatów

Prof. Wojciech Nowak będzie moderował debatę Czy czeka nas rewolucja w energetyce? W drodze do energii przyszłości.

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak urodził się w 22 kwietnia 1954 r. w Częstochowie, jest profesorem zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; obecnie dyrektor Centrum Energetyki AGH. Ma tytuł magistra inżyniera energetyki cieplnej w Priazowskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym (Mariupol, Ukraina) uzyskany w 1979 roku; tytuł doktora nauk technicznych i habilitację z Politechniki Częstochowskiej w roku 1983 i 1991. W 1987 roku otrzymał stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio od 1987 do 1989 r. Od 1991 do 1994 roku pracował jako profesor w Nagoya University w Japonii. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek, monografii, 264 rozdziałów w książkach oraz 17 patentów na takie tematy, jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, suchego odsiarczania i zaawansowane sorbenty. Ponad 300 prac dla energetyki i kilkanaście wdrożeń przemysłowych.

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej do 01.09.2012 r. Visiting Professor na uczelniach m.in. w: Finlandii, Niemczech, Irlandii, Grecji, USA, Japonii, Chinach, Norwegii i Szwecji, Turcji, RPA. Koordynator międzynarodowych programów badawczych (4 i 5. PR, 7. PR UE, Norweski Mechanizm INCO Copernicus, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ERA NET Biomodelling, NEDO Japonia), Przewodniczący Rady Naukowej projektu „Bloki nadkrytyczne” (2008-2010). Koordynator Krajowego programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” zadanie 2 „spalanie w tlenie” (2011-2015), koordynator kilkunastu grantów badawczych, projektów rozwojowych i prac wdrożeniowych w krajowych i zagranicznych koncernach energetycznych. Przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fluidalna Konwersja Paliw. Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Członek Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki PAN. Niezależny ekspert w Międzynarodowych Arbitrażach Sądowych.

Fot. zasoby własne

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ