Partner serwisu
06 września 2016

W nowej strategii Tauron stawia m.in. na stabilność finansów, innowacje i nowoczesną organizację

Kategoria: Elektroenergetyka

Zapewnienie stabilności finansowej, budowa silnej i innowacyjnej grupy kapitałowej oraz wdrożenie zmian organizacyjnych odzwierciedlających nowoczesne podejście do biznesu - to trzy priorytety nowej strategii grupy energetycznej Tauron. EBITDA grupy w 2020 r. ma wynieść ponad 4 mld zł.

W nowej strategii Tauron stawia m.in. na stabilność finansów, innowacje i nowoczesną organizację

W poniedziałek na warszawskiej giełdzie zarząd grupy przedstawił szczegóły opublikowanych w piątek założeń nowej strategii, obejmującej horyzont czasowy do 2025 roku. Do 2020 r. grupa chce przeznaczyć na inwestycje ok. 18 mld zł. Zamierza też "uwolnić ogromny potencjał inwestycyjny, który w latach 2020-25 pozwoli na dodatkowe inwestycje o wartości ponad 6 mld zł w projekty w obszarze regulowanym lub w nowej energetyce".

- Mamy ambitny, ale realny program inwestycyjny, który zapewnia rozwój sektora elektroenergetycznego w Polsce. Chcemy nie tylko podążać za trendami, ale wyznaczać trendy na rynku, być aktywnym graczem - podkreślił prezes grupy Remigiusz Nowakowski.

Innowacyjny koncern

Wizja działania grupy zakłada, że będzie to innowacyjny, szybko odpowiadający na potrzeby rynku koncern. Tauron zamierza inwestować w nowoczesne moce wytwórcze oraz rozwijać sieć dystrybucyjną. Przewiduje też wprowadzenie wielu nowych produktów i usług, stawiając na innowacyjność w segmencie sprzedaży, przy zachowaniu stabilnej bazy działania firmy, jaką jest dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Zakładana jest poprawa efektywności wytwarzania energii oraz rentowność wydobycia węgla w grupie. Ważną dziedziną działalności ma być tzw. nowa energetyka, oparta na innowacyjnych rozwiązaniach.

- Naszą aspiracją jest generowanie 25 proc. przychodów lub marży segmentu sprzedaży z nowych biznesów do 2025 roku. Zamierzamy utrzymać stabilną bazę biznesów regulowanych, zakładamy rentowny wzrost obszaru odnawialnych źródeł energii, efektywność wytwarzania i rentowność wydobycia węgla - podał Tauron.

Realizacja działań zawartych w strategii ma pozwolić na wypracowanie ponad 4 mld zł EBITDA w 2020 r. oraz na utrzymanie wskaźnika długu netto w stosunku do EBITDA poniżej 3,5. W 2020 r. wszystkie elektrownie Taurona mają generować pozytywne przepływy finansowe.

Nakłady na inwestycje zredukowane

Przygotowując strategię zarząd Taurona przeanalizował zdolności grupy do sfinansowania obecnych i planowanych inwestycji, tak, by ich realizacja była możliwa ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. W efekcie zredukowano nakłady planowane w poprzedniej strategii na lata 2016-2020 z ok. 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł obecnie.

Strategia zakłada kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych. W segmencie wytwarzania energii nakłady do 2020 r. wyniosą 6,7 mld zł do 2020 r. Ponad połowa wszystkich nakładów na inwestycje w tym czasie, tj. 9,5 mld zł, to projekty w segmencie dystrybucji, obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Jaworzno III - wybór partnera

Tauron zakłada kontynuację projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku ma wpłynąć na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA i ograniczyć ryzyko finansowe.

Jak powiedział w poniedziałek dziennikarzom prezes Nowakowski, Tauron szacuje, że w ciągu kilku miesięcy zakończy procedury związane z wyborem partnera do budowy bloku w Jaworznie. Spółka preferuje partnera krajowego, finansowego - choć rozważy też branżowego, jeśli taki się pojawi. - Preferujemy partnera polskiego z oczywistych względów. Po ogłoszeniu strategii rozpoczniemy procedury z poszukiwaniem partnera, co może potrwać kilka miesięcy. Na początku 2017 r. powinniśmy wiedzieć jak ten projekt realizować - powiedział prezes. Założeniem jest, aby Tauron miał 50 proc. udziałów w projekcie.

Inwestycje w górnictwie

W segmencie wydobycia węgla kontynuowane będą inwestycje w zakładzie górniczym Janina, budowa szybu Grzegorz w zakładzie Sobieski, a także inwestycje w kopalni Nowe Brzeszcze. Łączna wartość inwestycji w obszarze wydobycia to ok. 1,3 mld zł do 2020 r. Tauron zakłada osiągnięcie i utrzymanie rentowności wydobycia węgla w grupie.

Co z blokiem w Stalowej Woli?

Pytany o perspektywę ukończenia innej prowadzonej przez Tauron inwestycji - bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli - wiceprezes spółki Jarosław Broda ocenił, że jeżeli w najbliższych miesiącach ponownie ruszyłyby prace przy budowie, blok ten może zostać uruchomiony na przełomie 2018 i 2019 r. Blok w Elektrociepłowni Stalowa Wola to wspólne przedsięwzięcie grupy Tauron i PGNiG. Miał być gotowy w ubiegłym roku, ale termin został przekroczony, a spółki odstąpiły od umowy z wykonawcą robót. Zaawansowanie inwestycji wynosi obecnie ok. 85 proc. Na jej dokończenie potrzeba jeszcze 200-300 mln zł.

Co z dywidendą?

Zgodnie z nową strategią, zarząd grupy Tauron chce, by w długoterminowej perspektywie co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto było przeznaczane na dywidendę dla akcjonariuszy, jednak pierwsza dywidenda będzie możliwa – według prognoz - nie wcześniej niż w 2020 r.

Jednym z priorytetów jest zapewnienie stabilności finansowej, m.in. poprzez przyjęty w marcu program poprawy efektywności, zakładający uzyskanie 1,3 mld zł oszczędności w latach 2016-2018. Ponadto tzw. inicjatywy strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, mają przynieść efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł.

(PAP)
fot. 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ