Partner serwisu
02 marca 2017

Niska emisja – wysokie zagrożenie

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Możemy w sposób bardzo czytelny wskazać, co jest niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu poprawy jakości powietrza. Jakie bariery należy pokonać, jakie obszary wzmocnić, jaką współpracę nawiązać lub wzmocnić. Sytuacja wymaga od administracji rządowej i samorządowej maksymalnego zaangażowania i podjęcia skonsolidowanych działań w celu rozwiązania tego problemu.

Niska emisja – wysokie zagrożenie

Postępująca urbanizacja spowodowała, że połowa światowej populacji (3,5 miliarda ludzi) żyje dziś w miastach. Przewiduje się, że do 2030 prawie 60% światowej populacji będzie żyło w granicach obszarów miejskich. Miasta zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, a odpowiadają za ok. 75% zużycia energii i 75% emisji zanieczyszczeń. Obecnie na Ziemi jest ponad 150 milionów kilometrów dróg, które dzielą ją na ponad 600 tysięcy fragmentów. Ponad połowa z nich ma powierzchnię mniejszą niż 1 km2, a tylko 7% większą niż 100 km2 1.

Szacuje się, że ok. 90% mieszkańców miast europejskich jest narażonych na życie w powietrzu zanieczyszczonym: pyłem, dwutlenkiem azotu, ozonem, benzo(a)pirenem. Według raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z 2014 roku przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 występowały na większości obszaru Europy. Największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 odnotowano na terenie: północnych Włoch, krajów Beneluksu, południowo-zachodniej Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji.

Rozwój cywilizacyjny spowodował, że chcemy coraz więcej, łatwiej, dostatniej, ale czy coraz zdrowiej, efektywniej, lepiej? Niestety nie potrafimy zrezygnować z wielu przyzwyczajeń, nie przywiązujemy odpowiedniej wagi do otaczającego nas środowiska, nie dbamy o nie odpowiednio, emitujemy zanieczyszczenia m.in. do powietrza, narażając siebie i innych na skutki naszych nieprzemyślanych i negatywnych działań.

Komisja Europejska podaje, że z powodu złej jakości powietrza corocznie na świecie umiera ok.  3,5 mln osób rocznie, w Polsce ok. 44 tysięcy. Szacuje się, że zanieczyszczenia powietrza w Europie przyczyniają się do skrócenia długości życia średnio o 9 miesięcy.

Nie będę w tym artykule podawać, które miasta w Polsce przodują w przekroczeniach wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. Celem tego artykułu będzie wskazanie przyczyn takiego stanu, identyfikacja przeszkód, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizowanie działań zapobiegawczych oraz naprawczych w obszarze poprawy jakości powietrza w naszym kraju, a w konsekwencji wskazanie obszarów, które wymagają intensywnych działań wszystkich interesariuszy – to znaczy nas wszystkich.

Efektywność energetyczna a jakość powietrza

Rozpoczęła się walka o poprawę jakości powietrza. Kiedy? No właśnie, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to proste pytanie.

Odpowiedź może stanowić Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, która:

  • ustala cele dotyczące jakości powietrza w zakresie ograniczania jego zanieczyszczania, negatywnie wpływającego na zdrowie ludzi i środowisko;
  • określa wspólne dla krajów członkowskich metody i kryteria oceny jakości powietrza;
  • nakłada obowiązek informowania społeczeństwa o jakości powietrza;
  • zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do utrzymania jakości powietrza w regionach, gdzie jest ona dobra;
  • obliguje państwa członkowskie Unii Europejskiej do współpracy w zakresie promowania ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

Więcej przeczytasz w numerze 2/2017 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa

Fot. ilustracyje: 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ