Partner serwisu
08 marca 2017

Grupa PGE publikuje wyniki operacyjne i finansowe za 2016 rok

Kategoria: Aktualności

Grupa zwiększyła wolumen dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w porównaniu do ubiegłego roku Budowa nowych bloków w Opolu i Turowie realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Stan zaawansowania prac to odpowiednio ponad 70 proc. w przypadku Opola i niemal  18 proc. w przypadku Turowa PGE zakłada dalszą poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu.

Grupa PGE publikuje wyniki operacyjne i finansowe za 2016 rok

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2016 rok wyniósł prawie 7,4 mld zł. Spadek o 10 proc. w stosunku do 2015 r. jest wynikiem wyższego kosztu CO2, mniejszej kapitalizacji wydobycia, niższej zrealizowanej ceny energii, a dodatkowo niższego wolumenu produkcji. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 4,2 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,2 mld zł. Segment obrotu wygenerował 500 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł. Skorygowany zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 3,4 mld zł.

Rok 2016 był czasem intensywnej pracy, która przyniosła satysfakcjonujący wynik, zarówno po stronie operacyjnej, jak i finansowej. Po zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów w trzecim kwartale znacząco zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. W całym roku wyprodukowaliśmy łącznie niemal 54 TWh i mimo dużych obciążeń remontowych bloków konwencjonalnych było to jedynie 3 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Wypracowany przez spółki z Grupy wynik EBITDA na poziomie znacznie przekraczającym 7 mld złotych uważam zatem za godziwy w obliczu spadających cen energii elektrycznej oraz rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2  – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja z węgla brunatnego rok do roku spadła o 4 proc. r/r i osiągnęła poziom 37,35 TWh. To efekt ograniczenia pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do 1500 godzin rocznie. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 11,30 TWh i spadła o 4 proc. r/r ze względu na remont bloku 6 w Elektrowni Dolna Odra oraz mniejsze wykorzystanie bloków przez operatora systemu przesyłowego. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 32 proc. r/r osiągając wartość 1,08 TWh. O 14 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który wyniósł w 2016 r. 2,33 TWh. Jest to efekt korzystnych cen tego paliwa, tym samym wzrostu produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków po sezonie grzewczym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 34,3 TWh i był o 3 proc. wyższy niż w roku 2015. Sprzedaż energii odbiorcom finalnym osiągnęła wolumen 43 TWh, a sprzedaż ciepła 18,1 mln GJ.

W trzecim kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Grupa chce łączyć wysoką efektywność działania w każdym obszarze swojej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością, rozumianą jako gotowość do szybkiej adaptacji do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych. PGE stawia na nowoczesne technologie i efektywne zarządzanie oraz rozwój nowych obszarów biznesu. Poszukuje nowych płaszczyzn rozwoju, takich jak elektromobilność, integracja rozproszonych źródeł z systemem czy efektywność energetyczna. Zgodnie z założeniami zaktualizowanej strategii Grupa PGE chce być bliżej klienta, lepiej go rozumieć i dostarczać mu kolejne, coraz bardziej kompleksowe usługi, przede wszystkim jednak gwarantując bezpieczne dostawy energii. W zaktualizowanej strategii PGE podkreśliła również obowiązek prowadzenia działalności biznesowej w zgodzie z wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE oraz świadomego i zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym. 

Kształt energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego firmy energetyczne szukają nowych ścieżek rozwoju. To powód dla którego w tym pełnym wyzwań otoczeniu nasza Grupa zredefiniowała fundamenty, na których chce budować swoją przyszłość. – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje w 2016 r. wyniosły 8,2 mld zł i były o 14 proc. niższe niż przed rokiem. 3,5 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych bloków w Opolu.

Inwestycje w nowe moce przebiegają zgodnie z planem. W Elektrowni Opole, gdzie powstają dwa nowe bloki o łącznej mocy 1800 MW, zawansowanie prac przekroczyło 70 proc. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, sięgnęły 18    proc. Zakończyliśmy projekt budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów, a przed nami jeszcze kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności naszych jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Cieszy również realizacja inwestycji w segmencie Dystrybucja, w którym w 2016 r. rozpoczęła się realizacja tzw. węzła Czosnów oraz przystąpiono do pilotażu instalacji inteligentnych liczników w Łodzi i Białymstoku – mówi Henryk Baranowski.  

W 2017 r. Grupa PGE zamierza rozwijać się segment kogeneracji i zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w strategii Grupy planuje wydzielić elektrociepłownie do odrębnej spółki. Oprócz realizacji dwóch największych projektów inwestycyjnych w Opolu i Turowie, kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na ekologiczne przetwarzanie do 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których jednocześnie produkowana będzie energia elektryczna i ciepło. Grupa oczekuje także na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie rynku mocy.

Umacnianie pozycji lidera sektora zapewnić mają również inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia. PGE jest jednym z podmiotów, który złożył ofertę na zakup polskich aktywów EDF, Grupa objęła także akcje Polimeksu-Mostostal – spółki posiadającej największy udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Źródło: PGE

Fot. photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ