Partner serwisu
09 sierpnia 2017

Dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE w I półroczu 2017 roku

Kategoria: Aktualności

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I półrocze 2017 r. wyniósł ponad 3,4 mld zł (3,445 mld zł) i był wyższy o 10 proc. niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 3,366 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu i liczba ta oddaje skalę poprawy wyniku.

Dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE w I półroczu 2017 roku

To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej kosztowo struktury wytwarzania opartej na węglu brunatnym.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym półroczu 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 1,612 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,222 mld zł. Segment obrotu wygenerował 422 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 169 mln zł.

– Kontynuujemy trend wzrostu produkcji energii elektrycznej z pierwszego kwartału. 20-procentowy wzrost produkcji z Elektrowni Bełchatów obrazuje skuteczność przeprowadzonej modernizacji i podkreśla rolę węgla brunatnego w polskim systemie elektroenergetycznym. Mając na względzie efektywność wytwarzania modernizujemy również bloki 1-3 w Turowie. Wychodzimy z założenia, że nowoczesna energetyka konwencjonalna, to energetyka minimalizująca swój wpływ na środowisko naturalne, a zarazem charakteryzująca się wysoką sprawnością wytwarzania i dyspozycyjnością. PGE chce być liderem właśnie tak postrzeganej energetyki konwencjonalnej, a dobre wyniki operacyjne i finansowe w I półroczu dowodzą, że obraliśmy właściwy kierunek i konsekwentnie realizujemy cele, które sobie wyznaczyliśmy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I półroczu 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 27,88 TWh, z czego 19,98 TWh z węgla brunatnego. To efekt mniejszego o ponad 8 tys. godzin obciążenia remontowego, związanego
z powrotem do pracy bloków Elektrowni Bełchatów modernizowanych przed rokiem. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,22 TWh i spadła o 10 proc. r/r ze względu na większe o 3,8 tys. godzin obciążenie remontowe, głównie w Elektrowni Dolna Odra. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. r/r osiągając wartość 0,62 TWh i jest to wynik korzystnych warunków pogodowych. O 11 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,46 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 17,5 TWh i był o 3,5 proc. wyższy w stosunku do okresu bazowego.

Rok 2017 to dla Grupy PGE czas konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej. 19 maja 2017 r. PGE podpisała warunkową umowę zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce o łącznej wartości 4,5 mld zł. Umowa sfinalizowana zostanie po spełnieniu warunków zawieszających. Obecnie Grupa oczekuje na decyzję UOKiK oraz Ministra Energii. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ciepła systemowego.

W ramach pozyskiwania nowych źródła przychodu i zysku EBITDA Grupa PGE zamierza także rozszerzać prowadzony biznes o zarządzanie sieciami ciepłowniczymi i współpracę z samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnych modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 MW. Do tej pory zlokalizowała blisko 200 miejscowości, w których taka współpraca miałaby znaczący potencjał i rozpoczęła współpracę z dwoma pierwszymi gminami podpisując stosowne listy intencyjne.

PGE otwiera się także na szeroką współpracę ze start-upami. Inwestycjami kapitałowymi w start-upy, zgodnie z kompleksową strategią działania w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć, zajmie się specjalistyczny fundusz PGE Ventures, a inkubacja i akceleracja projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju będzie zadaniem spółki PGE Nowa Energia. Grupa Kapitałowa PGE przeznaczy na wsparcie start-upów co najmniej 25 mln zł rocznie, a w sumie na obszar badań, rozwoju i innowacji ok. 400 mln zł w perspektywie 4 lat (do 2020 roku) – z czego połowa to środki własne, a druga połowa to finansowanie pozyskane z zewnątrz. Oprócz finansowania start-upów, zostaną one zainwestowane m.in. w rozwój nowych technologii, budowanie ekosystemu elektromobilności, rozwijanie produktów i linii biznesowych oraz nowoczesnych kanałów obsługi klientów, a także integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

– Bardzo poważnie podchodzimy do inwestycji w innowacyjne projekty, ponieważ mamy świadomość ich fundamentalnego znaczenia dla rozwoju zarówno samego sektora energetyki, jak i całej polskiej gospodarki.  Jesteśmy liderem rynku energii elektrycznej, a niebawem również rynku ciepła, dlatego jest dla nas oczywiste, że powinniśmy być także liderem innowacyjności. Chcemy tym samym udowadniać, że największe polskie przedsiębiorstwa mogą działać w tym obszarze sprawnie i efektywnie. Już we wrześniu ruszamy z programem scoutingowym, a do końca roku podpiszemy umowy ze start-upami, które otrzymają wsparcie z budżetu PGE Ventures na ten rok – mówi Henryk Baranowski.

W I półroczu 2017 r. Grupa PGE kontynuowała realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w tym okresie wyniosły 2,6 mld zł i były o 30 proc. niższe niż przed rokiem, głównie z powodu zmniejszającego się frontu robót. Zawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 80 procent. Finalizowane są prace montażu turbozespołu na terenie bloku nr 5, natomiast w zakresie bloku nr 6 trwają przygotowania do wykonania próby szczelności układów ciśnieniowych kotła. Zakończony został rozruch technologiczny urządzeń w ramach największego zadania towarzyszącego inwestycji, czyli stacji uzdatniania wody. Przekazanie stacji do eksploatacji zaplanowane zostało na koniec sierpnia.

Konsekwentnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie. Na miejsce dostarczono pierwsze elementy turbozespołu, a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 30 procent. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdziepowstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na jednoczesne produkowanie energii elektrycznej i ciepła. Trwają tam obecnie prace związane ze scalaniem części ciśnieniowej kotła i przygotowaniem kotła do montażu.

Grupa prowadzi również kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności jej jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Kontynuowane są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. W końcową fazę realizacji wszedł pilotaż inteligentnego systemu pomiarowego w Łodzi i Augustowie, a pozytywne efekty jego funkcjonowania, m.in. możliwość obserwowania rzeczywistego zużycia energii w domu, są już dostrzegane przez klientów.

 

 

Źródło i fot.: informacja prasowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ