Partner serwisu
01 grudnia 2017

Relacja z XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowego

Kategoria: Aktualności

W dniach 5–6 października 2017 r. w Hotelu Angelo w Katowicach odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.: XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI – Diagnostyka wspierająca przedłużanie eksploatacji i elastyczną pracę elektrowni.

Relacja z XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowego

Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny objął Sympozjum Honorowym Patronatem. Dodatkowo po raz drugi nad Sympozjum patronat objęły: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo--Handlowa (AHK).

Patronat medialny nad Sympozjum sprawowały branżowe czasopisma: Energetyka, Dozór Techniczny, Przegląd Energetyczny, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nowa Energia, a także portal Cire.pl oraz Elektroenergetyka i przemysł on-line. Inżynieria w praktyce.

W Sympozjum wzięło udział 160 przedstawicieli prawie wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni, Urzędu Dozoru Technicznego, krajowych firm remontowych i diagnostycznych, innych podmiotów związanych z polską energetyką, a także zagranicznych firm i ośrodków naukowych.

W ciągu dwóch dni Sympozjum wygłoszonych zostało 28 referatów, które dotyczyły aktualnych problemów i wyzwań branży energetycznej.

Podczas Sympozjum odbyła się Debata pt. „Aktualne problemy diagnostyki urządzeń energetycznych”. Panelistami dyskusji byli: Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum sp. z o.o., Paweł Urbańczyk – Urząd Dozoru Technicznego, Piotr Kuśmierski – PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Marek Lipnicki – Koli sp. z o.o.

Poruszane zagadnienia:

  • przedłużanie eksploatacji urządzeń ponad trwałość projektową,
  • praca urządzeń w głębokiej regulacji,
  • diagnostyka i profilaktyka czy... statystyka?

Ambicją organizatorów było, podobnie jak podczas wszystkich poprzednich edycji Sympozjum, aby wydarzenie dotyczyło, w pierwszym rzędzie, aktualnych problemów polskiej energetyki oraz aby pokazywało związek pomiędzy wiedzą z diagnostyki, polityką remontową oraz strategią eksploatacji majątku produkcyjnego w skali elektrowni, grupy energetycznej oraz Krajowego Systemu Energetycznego.

Z tego punktu widzenia do najważniejszych wyzwań polskiej energetyki należy podejście do istniejącego a zwłaszcza długoeksploatowanego majątku produkcyjnego, wielokrotnie modernizowanego, spełniającego wymagania dyrektywy IED 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. Ważnym głosem w tym względzie był referat dr. Olivera Thena z VGB PowerTech, który przedstawił zarówno problemy transformacji energetyki naszego zachodniego sąsiada jak również podejmowane działania, które powinny być dla nas zarówno źródłem refleksji jak i inspiracji. Podczas sympozjum można było usłyszeć, że także także techniczne należy koordynować w skali krajowego systemu energetycznego. Tego zagadnienia dotyczył zwłaszcza jeden z referatów Pro Novum, który przedstawiał budowanie wiedzy i doświadczenia w skali KSE przy wykorzystaniu odpowiednio wykonanego portalu internetowego integrującego informacje w zakresie awaryjności w powiązaniu z warunkami pracy i aktualnym stanem technicznym urządzeń cieplno-mechanicznych bloków klasy 200 MW. Referat był w ścisłym związku z referatem wygłoszonym przez Prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego, otwierającego obrady XIX Sympozjum przedstawiającego opracowany przez Pro Novum kompletny system diagnostyczny w skali KSE łączący, na wysokim poziomie, podejście do klasycznej diagnostyki z zaawansowanymi technologiami modelowania numerycznego oraz analityki data minning i machine learning. Liczne referaty specjalistów Pro Novum przedstawiały doświadczenia Firmy w zakresie analizy awaryjności, kompleksowego podejścia do diagnostyki i modernizacji rurociągów na przykładzie projektów realizowanych w Elektrowni Kozienice oraz innych prac o podobnym charakterze w elektrowniach i elektrociepłowniach Grupy EdF Polska.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie przedstawiciela UDT dr. Pawła Urbańczyka zarówno podczas jednej z sesji jak również w debacie moderowanej przez Prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego, a dotyczącej aktualnego stanu polskiej diagnostyki. Za jeden z wniosków debaty można uznać powszechnie zaakceptowaną refleksję, że wykonywanie coraz większej liczby, coraz bardziej innowacyjnych badań może generować wyłącznie informacje, niekoniecznie użyteczną wiedzę.

Podsumowując XIX Sympozjum Prezes Zarządu Pro Novum podkreślił, że stan techniczny zmodernizowanych bloków klasy 100 MW, 200 MW i 360 MW pozwala optymistycznie patrzeć na możliwość ich dalszej eksploatacji, także w głębokiej regulacji. Większym zagrożeniem dla nich, niż dotychczasowy czas pracy i wymagające warunki eksploatacji może być nadmiar regulacji prawnych, stopniowo postępujący spadek jakości maintenance’u i kompetencji w obszarze zarządzania majątkiem oraz jego utrzymaniem.

Sympozjum towarzyszyła wystawa, gdzie oprócz Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. stoiska wystawowe przygotowały: Conco East sp. z o.o., Energodiagnostyka sp. z o.o., EthosEnergy sp. z o.o., InTherSoft, Lexus Katowice sp. z o.o. oraz Pentair Valves & Controls Polska sp. z o.o.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ