Partner serwisu
16 stycznia 2018

PSE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne centralnej i północnej Polski

Kategoria: Aktualności

15 stycznia 2018 r. w Kozienicach odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice - Siedlce Ujrzanów oraz dwóch stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć rozbudowanych w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. Inwestycje, zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mają zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej odbiorcom w centralnej i wschodniej Polsce. Łączny koszt tych przedsięwzięć to 450 mln zł.

PSE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne centralnej i północnej Polski

Dotychczasowy układ sieci przesyłowej nie zapewniał niezawodnego wyprowadzenia mocy z rozbudowanej elektrowni, dlatego też PSE zaplanowały szereg inwestycji sieciowych, których realizacja pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału kozienickiej elektrowni i wyprowadzenie mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w szczególności wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i północno-wschodniego obszaru kraju. Do niedawna wschodnia część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice - Siedlce, która pracowała maksymalnie na  napięciu nie wyższym niż 110 kV. Ograniczało to w istotny sposób możliwości przyłączenia do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych. Obecnie przyjętym w PSE standardem jest zasilanie takich obszarów przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV.

Niezwykle ważnymi inwestycjami zapewniającymi niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice są również: budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (planowana na koniec 2018 roku) oraz budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna (planowana w połowie 2021 roku).

O konieczności realizacji tego typu inwestycji dyskutowali podczas uroczystości w Kozienicach przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej.

Inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną najwyższych napięć prowadzone w północnej i wschodniej części Polski stanowią gwarancję zrównoważonego rozwoju tej części kraju i wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej jest kluczowe z  punktu widzenia zwiększenia roli gospodarczej tego regionu oraz standardu życia jego mieszkańców - powiedział Tadeusz Skobel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Wymiana wyeksploatowanych linii, stanowiących szkielet sieci elektroenergetycznych, jest dla nas priorytetem. Dzięki inwestycjom w nowoczesne linie najwyższych napięć Krajowy System Elektroenergetyczny jest bezpieczny. Zapewnione są bowiem możliwości sprawnego reagowania zarówno w sytuacji szczytowego zapotrzebowania na moc, jak i w przypadku awarii wywołanych anomaliami pogodowymi - podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W Polsce realizujemy obecnie 140 inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną najwyższych napięć. Jeszcze w tym roku ogłosimy szereg nowych przetargów na rozwój infrastruktury przesyłowej. Do 2025 r. przeznaczymy na ten cel 13 mld złotych - zaznaczył Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W ramach rozbudowy Krajowego Systemu Energetycznego w centralnej i północno-wschodniej Polsce PSE wybudowały nowe stacje elektroenergetyczne: Ołtarzew, Siedlce Ujrzanów, Łomża, Ełk Bis i Stanisławów, a  także linie 400 kV: Miłosna - Siedlce Ujrzanów, Ostrołęka - Łomża - Narew, Łomża - Ełk Bis oraz Kozienice - Siedlce Ujrzanów. W kolejnych krokach, rozbudowane zostały również stacje elektroenergetyczne: Kozienice i Siedlce Ujrzanów. W stacji Kozienice zainstalowano automatykę odciążającą, dzięki której w stanach pracy normalnej, możliwe będzie zaplanowanie wyprowadzenia pełnej mocy z Elektrowni Kozienice, a w stanach awaryjnych możliwa będzie ochrona linii przesyłowych przed przeciążeniem poprzez zaniżanie mocy bloków.

źródło: pse.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ