Partner serwisu
13 lutego 2018

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych ZEW Kogeneracja

Kategoria: Aktualności

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ("Jednostka Dominująca") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2017 rok.

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych ZEW Kogeneracja

Według wstępnych szacunków:
- sprzedaż energii elektrycznej po 12 miesiącach 2017 roku wyniosła 2 442 GWh (w tym Jednostka Dominująca 1 048 GWh),
- sprzedaż ciepła po 12 miesiącach 2017 roku wyniosła 10 898 TJ (w tym Jednostka Dominująca 9 617 TJ),
- skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 12 miesiącach 2017 roku wyniósł około 307,4 mln złotych,
- skonsolidowany wynik EBITDA uwzględnia zmniejszenie przychodów z tytułu rekompensat KDT w wysokości 27,2 mln złotych,
- skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 131,1 mln złotych (czyli 8,81 złotych na akcję),
- nakłady inwestycyjne wyniosły około 81,2 mln złotych.

W trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku dokonano weryfikacji ujęcia księgowego i sprawozdawczego rozliczeń z tytułu rekompensat kosztów osieroconych (rekompensaty KDT) w EC „Zielona Góra” S.A.

W ramach przeprowadzonej analizy ujęcie księgowe zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku uznano za odmienne w stosunku do zapisów polityki rachunkowości obowiązującej w Grupie Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (podmiotu dominującego w stosunku do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.). W związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku dokonano zmiany metodologii ujęcia księgowego z tytułu kosztów osieroconych (KDT) oraz adekwatnie skorygowano bilans otwarcia.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 r., którego publikację zaplanowano na 6 marca 2018 r.

źródło: kogeneracja.com.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ