Partner serwisu
06 czerwca 2018

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Górnictwa przy Ministrze Energii

Kategoria: Z życia branży

W Ministerstwie Energii 5 czerwca 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Górnictwa. W spotkaniu udział wziął sekretarz stanu w ME Grzegorz Tobiszowski oraz przedstawiciele strony pracodawców, związków zawodowych, Agencji Rozwoju Przemysłu i Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Górnictwa przy Ministrze Energii

Podczas posiedzenia powołano grupę roboczą o charakterze doradczo–opiniującym. Jej celem będzie wspieranie producentów węgla kamiennego w zakresie m.in. opracowania procedur związanych z ubieganiem się i pozyskiwaniem koncesji oraz rozwiązań prawnych eliminujących bariery administracyjne i sektorowe. Głównym celem spotkania było omówienie wskaźników Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Analiza wskaźnikowa programu pozwoli na szczegółowe monitorowanie realizacji poszczególnych celów szczegółowych, a tym samym celu głównego, którym jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Komitet Sterujący podjął również decyzję o wystąpieniu do spółek węglowych w sprawie powołania Pomocniczych Komitetów Serujących wspierających działania Komitetu przy Ministrze Energii.

Uczestnicy pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego, przedyskutowali propozycję zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, której pierwsze czytanie odbyło się dziś podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Nowelizacja ustawy jest bardzo ważna dla sektora górniczego, ponieważ reguluje kwestie tzw. koncesji „2020”.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ