Partner serwisu
06 listopada 2018

Sześciofluorek siarki w elektroenergetyce

Kategoria: Elektroenergetyka

Sześciofluorek siarki (SF6) jest jednym z ważniejszych mediów używanych w elektroenergetyce. Posiada doskonałe właściwości izolacyjne oraz skutecznie gasi łuk elektryczny w urządzeniach stosowanych powszechnie w energetyce. Sześciofluorek siarki w stanie pierwotnym jest niepalny, nietoksyczny i bardzo stabilny chemicznie. Spośród znanych powszechnie gazów najtrudniej wchodzi w reakcje chemiczne. Pozwala się sprężać do stanu ciekłego w temperaturze 20°C, co umożliwia transport i przechowywanie gazu w butlach. Dzięki zastosowaniu sześciofluorku siarki w aparatach elektroenergetycznych możliwe stało się wielokrotne zmniejszenie ich gabarytów oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa porażeniowego w porównaniu do urządzeń konwencjonalnych.

Bezpieczna praca z SF6

Oprócz wielu zalet SF6 posiada istotną wadę – jest gazem cieplarnianym o bardzo wysokim współczynniku GWP (ang. global warming potential) i jest bezpieczny tylko w stanie pierwotnym. W momencie wystąpienia łuku elektrycznego lub wyładowań niezupełnych, w atmosferze SF6 pojawiają się produkty rozpadu gazu i wtórnych reakcji chemicznych. Stąd wynika zagrożenie dla ludzi. Szczególną uwagę należy zwracać na szczelność i poprawne działanie urządzeń elektroenergetycznych oraz do umiejętności specjalistów pracujących z sześciofluorkiem siarki.

Regulacje prawne

Działania w zakresie wyeliminowania emisji sześciofluorku siarki do atmosfery od dawna regulują rozporządzenia Komisji Europejskiej, obowiązujące również w Polsce. W dniu 23 grudnia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych w stacjonarnych rozdzielnicach elektrycznych. Jest ono konsekwencją Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) 2015/2066, które zobowiązuje osoby fizyczne dokonujące instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujące odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych do posiadania certyfikatu.

Wyspecjalizowany personel gwarancją bezpieczeństwa pracy

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do certyfikowania personelu obsługującego urządzenia napełnione SF6. Dwudniowe szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej i znakomicie przygotowuje do zdania egzaminu. Odbywa się w siedzibie Fundacji w Warszawie i jest prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów branży energetycznej, łączących wiedzę akademicką z wieloletnią praktyką. Do dyspozycji kursantów są sale szkoleniowe, wyposażone w profesjonalny sprzęt do odzysku, regeneracji i analizy gazu. Kursanci otrzymują unikatowe materiały dydaktyczne obejmujące kompleksową wiedzę o stosowaniu sześciofluorku siarki w energetyce oraz jego zamiennikach. Kurs kończy się egzaminem, który składa się z części testowej, zawierającej pytania dotyczące legislacji europejskiej i polskiej oraz wiedzy o SF6 i jego stosowaniu. Fundacja PROZON sprawdza również umiejętności praktyczne kursantów dotyczące obsługi sprzętu do odzysku, regeneracji i analizy gazu. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do uzyskania certyfikatu, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat jest ważny bezterminowo na terenie całej Unii Europejskiej.

Fundacja PROZON oferuje także pomoc w gospodarowaniu gazem SF6. Udostępnia i organizuje transport specjalistycznych butli o pojemności od 8l do 50l, służących do gromadzenia gazu odzyskanego z urządzeń. Dysponuje też butlami laboratoryjnymi przeznaczonymi do pobierania próbek sześciofluorku siarki do analizy. Fundacja PROZON wypożycza również profesjonalny sprzęt do odzysku. Fundacja przyjmuje gaz odzyskany z wyłączników i rozdzielnic, co zostaje poświadczone Kartą Przekazania Odpadu (KPO). Jest to dokument potwierdzający prawidłowe przekazanie odpadu do upoważnionej jednostki. Wynik badania składu gazu jest podstawą do bezpłatnego przyjęcia gazu przeznaczonego do regeneracji lub do odpłatnej utylizacji toksycznego sześciofluorku siarki.

Laboratorium PROZON prowadzi kompleksowe badania składu gazu oraz ocenę jego jakości zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-60480_2005E. Chromatograf gazowy pozwala jednoznacznie określić czystość sześciofluorku siarki oraz zawartość tetrafluorometanu (CF4) i dwutlenku siarki (SO2), natomiast specjalistyczny analizator umożliwia określenie wilgotności (H20) i kwasowości (HF). Ciągle rozszerzająca się oferta jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie klientów. Profesjonalny sprzęt badawczy oraz wdrożony system jakości są gwarancją wiarygodnych wyników badań labaratoryjnych.

artykuł sponsorowany

Andrzej Piechocki
2019-12-17
Bardzo interesujący artykuł! Syntetycznie podane są podstawowe wiadomości dla zainteresowanych sześciofluorkiem siarki stosowanym w aparatach elektroenergetycznych. Warto przeczytać!
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ