Partner serwisu
17 maja 2019

GK PGNiG: ponad miliard zysku netto w pierwszym kwartale 2019 roku

Kategoria: Aktualności

W pierwszych trzech miesiącach roku Grupa Kapitałowa PGNiG zwiększyła przychody do 14,34 mld zł. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 2,16 mld zł, a EBIT 1,38 mld zł. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1,06 mld zł.

GK PGNiG: ponad miliard zysku netto w pierwszym kwartale 2019 roku

Przychody Grupy w I kwartale wyniosły 14,34 mld zł wobec 13,25 mld zł rok wcześniej (+8 proc. r/r), a wynik EBITDA – 2,16 mld zł w porównaniu z 2,67 mld zł przed rokiem    (-19 proc. r/r). EBIT zmniejszył się z 2,01 mld zł do 1,38 mld zł (-31 proc. r/r). Grupa wypracowała 1,06 mld zł zysku netto, który rok wcześniej wyniósł 1,57 mld zł (-32 proc. r/r).

– W pierwszym kwartale 2019 roku zwiększyliśmy o 8 proc. przychody w stosunku do tego samego okresu 2018 roku – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Na wynik Grupy istotny wpływ miał wysoki koszt zakupu paliwa ze Wschodu. Jednak, dzięki importowi paliwa z innych kierunków – w szczególności LNG – udało się nam ograniczyć niekorzystne skutki kontraktu jamalskiego. To są wymierne efekty realizacji naszej strategii uwalniania się od jednego, monopolistycznego dostawcy i budowania zróżnicowanego portfela wiarygodnych partnerów – dodał.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie

Podobnie jak w poprzednich kwartałach segment Poszukiwanie i Wydobycie miał najwyższy udział w EBITDA Grupy, na poziomie 60 proc. W ujęciu kwotowym wynik wyniósł 1,30 mld zł wobec 1,38 mld zł w I kwartale 2018 roku. Było to konsekwencją spadku cen notowań rynkowych ropy i gazu. Kurs ropy Brent liczony w dolarach amerykańskich za baryłkę był o 6 proc. niższy niż przed rokiem, a cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii spadła o 12 proc. rok do roku.

Segment Obrót i Magazynowanie

EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie w I kwartale 2019 roku wyniosła -0,07 mld zł wobec 0,18 mld zł przed rokiem. Na obniżenie wyniku wpłynął przede wszystkim wzrost kosztu pozyskania paliwa gazowego z importu, który był o 17 proc. wyższy niż przed rokiem.

Wysokie ceny gazu z importu były szczególnie odczuwalne w przypadku paliwa importowanego z kierunku wschodniego. Dziewięciomiesięczna średnia cena ropy naftowej Brent w dolarach za baryłkę, wpływająca na cenę w kontrakcie jamalskim, była aż o jedną trzecią wyższa niż przed rokiem.

Negatywny wpływ tego czynnika na wynik segmentu udało się częściowo ograniczyć przez zastąpienie surowca ze Wschodu paliwem pochodzącym z innych kierunków – przede wszystkim dostawami gazu skroplonego (LNG) oraz gazu z Zachodu i Południa. Wolumen dostaw LNG do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w I kwartale 2019 roku osiągnął 727 mln m sześc. paliwa (po regazyfikacji) i był wyższy o 44 proc. niż przed rokiem. Z kolei import z Zachodu i Południa wyniósł 1,15 mld m sześc. – ponad trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Wolumen dostaw ze Wschodu w I kwartale 2019 r. sięgnął 1,79 mld m sześc., a zatem był o 40 proc. mniejszy niż rok wcześniej.

Przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 11,69 mld zł i były o 15 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wpłynął na to m.in. wynik na transakcjach zabezpieczających zakup i sprzedaż gazu oraz wzrost o 2,5 proc. średniej ceny za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 roku.

Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniósł 9,9 mld m sześc., tyle samo co rok wcześniej. Stabilizacja sprzedaży była z jednej strony konsekwencją stosunkowo wysokich temperatur (najcieplejszy kwartał od 4 lat), co ograniczyło zapotrzebowanie na paliwo do celów grzewczych, z drugiej – efektem dynamicznego wzrostu sprzedaży gazu przez PST do 1,35 mld m sześc. (+35 proc. r/r).

Segment Dystrybucja

Segment wypracował EBITDA na poziomie 0,58 mld zł wobec 0,76 mld zł rok wcześniej. Udział dystrybucji w skonsolidowanej EBITDA Grupy wyniósł 27 procent. Na wynik segmentu wpływ miało obniżenie o 5 proc. stawki taryfy dystrybucyjnej, która zaczęła obowiązywać od 15 lutego tego roku. Dodatkową przyczyną były warunki pogodowe – średnia temperatura kwartalna była o prawie 3 stopnie Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Był to najcieplejszy pierwszy kwartał w ostatnich czterech latach. W konsekwencji wolumen dystrybuowanego gazu zmalał o 8 proc. – do 3,88 mld m sześc. z 4,22 mld przed rokiem.

Segment Wytwarzanie

Wskaźnik EBITDA segmentu Wytwarzanie nie zmienił się w porównaniu z sytuacją sprzed roku i wyniósł 0,4 mld zł, co przekłada się na 18 proc. udziału w skonsolidowanej EBITDA Grupy. Podobnie jak w przypadku Obrotu i Magazynowania oraz Dystrybucji, na wynik segmentu istotny wpływ miały stosunkowo wysokie temperatury I kwartału. Ich efektem był spadek wolumenu sprzedaży ciepła o prawie 11 proc. r/r – do 16,97 PJ. Na podobnym poziomie jak w I kw. 2018 roku pozostał wolumen sprzedaży energii elektrycznej, który wyniósł 1,51 TWh. Jednak ze względu na wyraźny wzrost notowań energii elektrycznej, przychody z jej sprzedaży wzrosły rok do roku o 38 procent.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ