Partner serwisu

Klucz Sukcesu dla prof. Antoniego Tajdusia

Kategoria: IX Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce

17 lutego 2014 z pewnością zapadnie w pamięć prof. Antoniemu Tajdusiowi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Myślałem, że zapamiętam go szczególnie tylko z tego powodu, że dziś urodził się mój wnuczek, a tu kolejna niespodzianka – mówił, odbierając Klucz Sukcesu, statuetkę przyznawaną przez redakcję „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” za działania przyczyniające się do rozwoju polskiej energetyki.

Klucz Sukcesu dla prof. Antoniego Tajdusia

Klucz Sukcesu wręczyli prof. Antoniemu Tajdusiowi prezes zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. Stanisław Tokarski, który przybliżył sylwetkę nagrodzonego uczestnikom konferencji, i prezes BMP Ada Grzeszczuk. – Profesor Antoni Tajduś jest osobą niezwykle zasłużoną zarówno dla nauki, jak i dla polskiego przemysłu. Całość dokonań pana profesora budzi respekt i podziw. Mój podziw dla pana profesora, jest podziwem dla jego talentu, wiedzy, inteligencji, wyobraźni, niebywałej pamięci, odwagi niezależnego myślenia, ale także dla przymiotów ducha – mówił prezes Tokarski.

Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Urodzony w 1949 r. w Tymbarku. Studia ukończył na Wydziale Górniczym w Akademii Górniczo-Hutniczej. Od początku zatrudnienia związany z AGH, gdzie uzyskał stopnie: doktora (1977), doktora habilitowanego (1990) oraz tytuł profesora (1998). Pełnił funkcje: Prodziekana Wydziału Górniczego (1993-1996), Dziekana Wydziału Górniczego (1996-2002) oraz Prorektora ds. Ogólnych (2002-2005). Przez dwie kadencje (w  latach 2005-2008 oraz 2008-2012) sprawował urząd Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Jednocześnie pełni funkcje Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (w kadencji 2013-2016).


Otrzymał wiele zaszczytnych odznaczeń i wyróżnień: Złoty Krzyż Zasługi (1996), Dyrektor Generalny I Stopnia (1998), Złota Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa” (1999), Doktor Honoris Causa Donbaskiego Instytutu Górniczo-Metalurgicznego na Ukrainie (2002), Profesor Honorowy Narodowego Uniwersytetu Górniczego w  Dniepropietrowsku (2006), Odznaka „Honoris gratia” nadana przez Prezydenta Miasta Krakowa (2009), Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Głównego Instytutu Górnictwa” (2009), Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej (2010), Małopolanin Roku 2009, Małopolska Nagroda Gospodarcza (2010), Naukowy Oskar za działalność naukową i  organizacyjno-menedżerską (2010), Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A. (2011), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Profesor Honorowy Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwanofrankowsku (2012), Srebrny Medal za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (2012), Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Miszkolcu (2013), Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej (2013).


Specjalizuje się w: zagadnieniach dotyczących mechaniki skał i gruntów (deformacje powierzchni, szkody górnicze, tąpania, wstrząsy, utrzymanie wyrobisk podziemnych), budownictwie podziemnym (tunele, przejścia podziemne, garaże oraz podziemne składowiska odpadów), zastosowaniach metod numerycznych w mechanice skał i  gruntów, energetyce (bezpieczeństwo energetyczne kraju).


Jest autorem 10 patentów (w tym 5 wdrożonych), 300 prac naukowo-badawczych i  ekspertyz, a także współwykonawcą 15 grantów (spośród których kierował pięcioma). Wypromował 9 doktorów  oraz był recenzentem kilkunastu przewodów doktorskich i  habilitacyjnych.
Autor 11 książek oraz 175 publikacji w  czasopismach krajowych i  zagranicznych.


Członek wielu organizacji oraz instytucji naukowych:
Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN Członek Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN Członek Komisji Nauk Technicznych PAU Członek Polskiego Komitetu Geotechniki Członek Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w  Krakowie Przewodniczący Komitetu Sterującego dla przygotowania zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego Założyciel Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystych Energii Członek Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny przy Wyższym Urzędzie Górniczym Członek Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał Członek rady programowej kilku czasopism dotyczących górnictwa i budownictwa podziemnego i energetyki o zasięgu międzynarodowym (m.in. Journal of Anhui University of Science and Technology, Chiny; Journal Mining Engineering Rudarski Radowi, Serbia) Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze Członek Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji powołanej przez Ministra Gospodarki Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce Członek Małopolskiej Rady Gospodarczej powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Źródło biografii: AGH

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ