Partner serwisu
04 listopada 2019

PGE GiEK DLA ŚRODOWISKA – czyli emisje pod specjalnym nadzorem

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE osiągnęła znaczny postęp w obszarze ochrony środowiska. W swoich jednostkach wytwórczych zastosowała technologie, które nie tylko znacznie ograniczyły emisje substancji do atmosfery, ale wyprzedziły daty graniczne rozpoczęcia obowiązywania norm zawartych w konkluzjach BAT.

PGE GiEK DLA ŚRODOWISKA – czyli emisje pod specjalnym nadzorem

Unia Europejska jest bardzo zdeterminowana w sprawie przyjętej polityki dotyczącej norm emisyjnych i ochrony klimatu. W tym względzie stawia przed europejskimi gospodarkami jasne wymagania, zawarte np. w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED) czy konkluzjach BAT. 

Nie mniejszą determinację wykazuje PGE GiEK. Jej miliardowe projekty modernizacyjno-odtworzeniowe w konwencjonalnych elektrowniach wpłynęły na znaczną redukcję emisji i dostosowanie jednostek wytwórczych do przyszłych wymagań środowiskowych i, co najważniejsze, spowodowały poprawę jakości powietrza.

– Unijne przepisy determinują naszą działalność. Dostosowujemy jednostki wytwórcze do sukcesywnie zaostrzających się norm, realizujemy działania inwestycyjne i modernizacyjne, których celem jest przystosowanie układów technologicznych i instalacji do pracy w nowych uwarunkowaniach formalno-prawnych. Przygotowanie planów inwestycyjnych dla tak szerokiego spektrum wymagań środowiskowych poprzedzone było szczegółowymi analizami technicznymi. Pozwoliło to na opracowanie programów dostosowawczych na okoliczność spełnienia norm wskazanych w konkluzjach BAT – mówi Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Nie dziwi zatem, że PGE GiEK jest postrzegana jako spółka, która prowadzi działalność w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poniżej norm

Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych, w elektrowniach PGE GiEK nie notuje się przekroczeń obecnych dopuszczalnych norm w zakresie emisji do powietrza.

We wszystkich swoich elektrowniach spółka realizuje inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe, dzięki którym sukcesywnie zmniejsza emisje do atmosfery. W efekcie tych działań, od lat 90. do dzisiaj, dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii emisja SO2 zredukowana została o ponad 92 proc., emisje NOx o 58 proc., a pyłów o 99 proc. W tej grupie prym wiedzie Elektrownia Bełchatów, która dobrze radzi sobie z dostosowaniem do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych i zmieniających się standardów emisyjnych.

– Kontrolujemy emisje substancji do atmosfery, nasze wyniki znajdują się poniżej obowiązujących limitów emisji. Nieustannie inwestujemy w modernizacje instalacji. Tylko w latach 2007-2016 na program wielkiej modernizacji 10 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów wydaliśmy ponad 7,7 mld zł. Na modernizację kolejnej jednostki wytwórczej – bloku nr 2 – przeznaczyliśmy ok. 200 mln zł (modernizacja jest aktualnie realizowana), a ponad 1 mld zł na program dostosowania do tzw. konkluzji BAT, w ramach którego ograniczona zostanie m.in. emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i rtęci. Dzięki programowi zrekonstruowaliśmy i zmodernizowaliśmy dziesięć z dwunastu najdłużej działających bloków. W wyniku tych prac zwiększyła się również moc elektrowni o ok. 200 MW – podaje Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Potwierdzają to również wyniki pomiarów sprawdzających, realizowanych w ramach prowadzonych przez niezależne instytucje naukowe prac badawczych. Analizy te dotyczą zintegrowanego wpływu elektrowni na wszystkie komponenty środowiska, m.in. emisje do powietrza, hałas, zagrożenie radiologiczne, wody powierzchniowe i podziemne oraz stan środowiska leśnego. Kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski elektrownia intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie jeszcze ostrzejszych norm. Nadal prowadzone są modernizacje, których celem jest dalsze ograniczenie emisji tlenków azotu, związków siarki, pyłu, a także wzrost efektywności wytwarzania. – Obecnie realizowane są lub przygotowywane kolejne projekty związane m.in. z modernizacją IOS na blokach nr 8-12, rozbudową instalacji odwadniania i wyprowadzenia gipsu, zabudową Instalacji Niekatalitycznego Odazotowania Spalin (SNCR), zabudową Instalacji Odrtęciowienia Spalin dla wszystkich bloków oraz dostosowaniem monitoringu emisji rtęci do konkluzji BAT – wymienia Norbert Grudzień.

Nowatorska metoda w skali polskiego rynku

W przypadku emisji rtęci Elektrownia Bełchatów od lat prowadziła badania pod kątem wykorzystania różnych metod odrtęciowienia spalin. Badania przyniosły doskonałe efekty – wypracowana własna technologia jest skuteczna i nowatorska w skali kraju.

– Zależało nam, by ostatecznie wybrać najbardziej skuteczne i tym samym przyjazne dla środowiska sposoby redukcji tej substancji. Dlatego wypracowaną na przestrzeni lat własną technologię odrtęciowienia spalin traktujemy jako nasz wielki sukces, tym bardziej, że gwarantuje ona dotrzymanie emisji rtęci na poziomie niższym niż wymagany przez nowe unijne standardy – głównie konkluzje BAT – podkreśla Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Sposób opracowany w Elektrowni Bełchatów polega na dawkowaniu do węgla przed młynami celowanej, to znaczy uwzględniającej skład spalanego węgla, mieszanki soli bromu. W efekcie dochodzi do wiązania rtęci i zmniejszenia jej emisji. Metoda jest także skuteczna w przypadku usuwania tlenków siarki.

– Technologia nie była przed próbami stosowana ani testowana w Polsce i jest nowością w skali polskiego rynku. Wypracowane w tym zakresie rozwiązania zostaną również zastosowane w innych instalacjach spółki. Realizujemy zakresy prac związane z m.in. z zabudową monitoringu, w tym pomiaru zawartości rtęci. Planujemy, że gotowość do rozpoczęcia pierwszego ciągłego pomiaru rtęci nastąpi w 2020 r., a więc na rok przed wejściem w życie konkluzji BAT, które wprowadzają obowiązek monitoringu ciągłego dla rtęci od sierpnia 2021 r. W ten sposób swoimi działaniami wyprzedzimy daty graniczne rozpoczęcia obowiązywania konkluzji BAT w tym zakresie – mówi Andrzej Legeżyński.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ