Partner serwisu
20 stycznia 2021

Biały certyfikat: ile się na niego czeka? Jakie są premie za zmniejszenie zużycia energii?

Kategoria: Aktualności

Efektywność energetyczna to jeden z elementów polityki energetycznej Unii Europejskiej, która została zdefiniowana w dyrektywie 2006/32/WE. Polska wdrożyła jej wymogi częściowo już w 2011r., dookreślając niektóre elementy ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 (Dziennik Ustaw 2016 poz. 831). Zgodnie z nowymi zasadami, podstawowym narzędziem stymulujących popyt wśród odbiorców końcowych na energooszczędność, ma stać się świadectwo efektywności energetycznej - biały certyfikat, czyli prawo majątkowe (zbywalne) równe ilości zaoszczędzonej na skutek inwestycji energii. Białe certyfikaty są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

Biały certyfikat: ile się na niego czeka? Jakie są premie za zmniejszenie zużycia energii?

System świadectw efektywności energetycznej - inwestycje

Biały certyfikat - efekt systemu świadectw efektywności energetycznej, kierowany jest do każdego użytkownika energii: przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego oraz każdego obywatela planującego inwestycje, która mają na celu obniżenie zużycia energii. Ustawa o efektywności energetycznej wylicza inwestycje, które mogą być podstawą dla inwestorów w podejmowaniu starań o uzyskanie białych certyfikatów, będą to:

  • izolacja instalacji przemysłowych,
  • przebudowa albo remont budynku,
  • modernizacja lub wymiana oświetlenia, urządzeń oraz instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, a także urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
  • odzysk energii,
  • ograniczenie strat energii, np. w sieciach ciepłowniczych,
  • inwestycja w różnego rodzaju odnawialne źródła energii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://energiadlawarszawy.pl/biale-certyfikaty/

Minimalna oszczędność energii - inwestycja

System świadectw efektywności energetycznej wypracował nową jednostkę energetyczną odwzorującą szacowaną oszczędność energii, jest nią tona oleju ekwiwalentnego - toe. Jedna toe to równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej: 41 868kJ/kg. Jeżeli dana inwestycja uzyska średnio roczną oszczędność energii poniżej 10 toe, inwestor nie może wnioskować o przyznanie mu białego certyfikatu.

Białe certyfikaty, czyli swojego rodzaju premie za zmniejszenie zużycia energii, wiążą się z niższymi rachunkami, poprawą efektywności energetycznej budynku, ale i zwrotem części poniesionych na inwestycję kosztów.  

Jak starać się o biały certyfikat?

Aby podjąć starania o uzyskanie białego certyfikatu, należy zacząć od audytu efektywności energetycznej. Raport z audytu jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku. Wniosek należy złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Czas oczekiwania na wydanie białego certyfikatu to ustawowo 45 dni. Jeżeli inwestor składa wniosek przed dokonaniem inwestycji najpierw otrzymuje promesę białych certyfikatów a dopiero po zakończeniu inwestycji i zgłoszenia tego faktu do URE przyznane mu wcześniej świadectwa nabierają prawnej mocy zbywalnych praw majątkowych.

We wniosku składanym przed terminem zakończenia inwestycji należy wykazać potencjał poprawy efektywności energetycznej uzyskanej na skutek inwestycji, zamieścić harmonogram jej realizacji i załączyć dokumentację techniczno-prawną. Jeżeli inwestor chce wejść na rynek obrotu certyfikatami musi podjąć współpracę z domem maklerskim i założyć konto na RŚP.

 

Źródła:

  1. https://energiadlawarszawy.pl/
  2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000831/U/D20160831Lj.pdf
  3. https://www.ure.gov.pl/pl/tagi/36,certyfikaty.html

 

fot: pixabay.com

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ