Partner serwisu
08 lutego 2021

Wiceminister Ireneusz Zyska na I spotkaniu Zespołu ds. przeglądu jakości paliw stałych

Kategoria: Z życia branży

3 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. przeglądu jakości paliw stałych. W wydarzeniu wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

Wiceminister Ireneusz Zyska na I spotkaniu Zespołu ds. przeglądu jakości paliw stałych

W trakcie wystąpienia wiceminister Ireneusz Zyska zaznaczył, że Polska, jak wiele państw członkowskich Unii Europejskiej, ma problem z dotrzymaniem norm jakości powietrza wynikających z dyrektyw unijnych dotyczących jakości powietrza. Pomimo obserwowanej poprawy jakości powietrza w dalszym ciągu stwierdzane są przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia przede wszystkim ze względu na pył zawieszony PM10 i PM2,5.

– Podstawowym sektorem odpowiedzialnym za nieodpowiednią jakość powietrza w Polsce jest sektor bytowo-komunalny, w którym jako główne paliwo spalane są paliwa węglowe, często wysokoemisyjne i niewłaściwej jakości – podkreślił wiceminister Zyska.

Wiceminister klimatu i środowiska przypomniał, że zgodnie ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, co najmniej raz na 2 lata należy dokonać przeglądu wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Jak dodał, pierwszy powinien został zrealizowany nie później niż do 1 lipca 2021 r.

– Przygotowując przegląd wymagań jakościowych Minister Klimatu i Środowiska utworzył zespół międzyresortowy ds. przeglądu jakości paliw stałych. Do jego zadań należeć będzie, poza przeprowadzeniem przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, także opracowanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw energii i klimatu w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

W skład zespołu weszli przedstawiciele: ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

źródło: www.gov.pl/web/klimat
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ