Partner serwisu
03 czerwca 2014

TAURON planuje odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu około 6,15 GW w 2023 r.

Kategoria: Aktualności

TAURON Polska Energia przyjął 2 czerwca Strategię Korporacyjną Grupy TAURON na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023. Dokument ten jest aktualizacją dotychczasowej strategii biznesowej Grupy. 

TAURON planuje odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu około 6,15 GW w 2023 r.

Czas na aktualizację
- Po trzech latach wdrażania Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON dokonaliśmy kompleksowego przeglądu dotychczasowych działań, oceny ich realizacji, a także szczegółowej weryfikacji założeń przyjętych w ówczesnych warunkach gospodarczych, rynkowych i regulacyjnych – wyjaśnia Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W nowym dokumencie TAURON uwzględnił zmieniające się realia regulacyjne, rynkowe i trendy w energetyce. Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi dziś sektor są unijne i krajowe regulacje dotyczące warunków funkcjonowania branży. W efekcie przeprowadzonych analiz zaktualizowano dotychczasową strategię.

Misja, wizja i cel nadrzędny bez zmian
- Nie uległa zmianie zarówno misja i wizja, jak i cel nadrzędny oraz cele główne Grupy TAURON. Misją Grupy pozostaje „Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy", a wizją: „Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie”. Nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Wartość nadal będzie mierzona na bazie podstawowych wskaźników budowy wartości: przyrostu poziomów EBITDA i ROIC – mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu ds. strategii.
Nie zmieniły się również cztery cele główne Grupy, tj.: wzrost w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności, efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk, zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne oraz budowa efektywnej organizacji.

Mocy przybędzie
Grupa TAURON kontynuować będzie strategiczny program inwestycyjny. W zakresie Obszarów Wytwarzanie, Ciepło i OZE - TAURON planuje odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu około 6,15 GW w 2023 r., z aktualnie posiadanych 5,4 GW. 
 
- Wzrost mocy będzie wynikał z uruchomienia nowych wysokosprawnych bloków energetycznych węglowych i gazowych oraz farm wiatrowych. W dalszej perspektywie planujemy posiadać w miksie wytwórczym energię z elektrowni jądrowej, dzięki zaangażowaniu Grupy w budowę takiej jednostki wspólnie z partnerami strategicznymi. Ważnymi obszarami wzrostu są również Dystrybucja i Sprzedaż – wyjaśnia Dariusz Lubera.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ