Partner serwisu
21 czerwca 2022

Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020

Kategoria: Aktualności

W Polsce w 2020 r. efektywność energetyczna wzrosła w stosunku do 2019 r. o 0,7%. W latach 2011-2020 roczne tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 1,5%. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o 2,8% rocznie, a energochłonność finalna o 2,2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w transporcie (o 2,3%).

Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020

Całkowite zużycie energii pierwotnej wzrosło w latach 2010–2020 z 100,5 Mtoe do 101,8 Mtoe (0,1%/rok). Zużycie to osiągnęło najwyższą wartość w 2018 r. (105,9 Mtoe).


Finalne zużycie energii wzrosło w analizowanym okresie z 65,6 do 70,5 Mtoe, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu 0,7%.

Energochłonność pierwotna PKB zmniejszyła się w 2020 r. o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast energochłonność finalna PKB o 0,9%.


W stosunku do roku 2010 energochłonność PKB w 2020 r. obniżyła się o 24,7% (pierwotna) i 20,3% (finalna), po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe (odpowiednio 21,1% i 14,5%). Tempo poprawy w latach 2016–2020 było niższe niż w pierwszej połowie omawianego okresu.

Gospodarstwa domowe
Udział zużycia energii w gospodarstwach domowych w finalnym zużyciu energii wyniósł 25,6% w 2020 r. Najważniejszym kierunkiem użytkowania energii było ogrzewanie pomieszczeń, którego udział wyniósł 66,0% w 2020 r. Na ogrzewanie wody zużyto 16,1% energii, na oświetlenie i urządzenia elektryczne 9,6%, a na gotowanie posiłków 8,2%.

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na m2 wykazywało tendencję spadkową; wzrost zużycia został zaobserwowany w roku 2012, 2016 i 2018, w pozostałych latach (w tym w 2020 r.) odnotowano zmniejszenie zużycia. Wielkość zużycia wyniosła w 2020 r. 18,6 kgoe/m2, w porównaniu do 22,4 kgoe/m2 w roku 2010 (spadek 1,8%/rok). Po uwzględnieniu korekty klimatycznej zużycie na m2 obniżało się o 0,2%/rok.

Przemysł
Finalne zużycie energii w przemyśle najniższą wartość osiągnęło w 2010 r. (14,3 Mtoe). W następnych latach obserwowano niewielkie wahania zużycia, a od roku 2016 nastąpił znaczący wzrost, do poziomu 18,2 Mtoe w 2019 r. W 2020 r. zużycie energii spadło o 6,1% w stosunku do roku wcześniejszego.
W 2020 r., w stosunku do 2010 r., wzrosło zużycie energii elektrycznej (o 40,6%), gazu ziemnego (o 15,8%), ciepła (o 27,7%) oraz pozostałych nośników (o 116,9%). Spadek zużycia nastąpił w przypadku paliw ciekłych (spadek o 28,7%) oraz węgla (o 16,2%). Najwyższe tempo spadku energochłonności wartości dodanej w 2020 r. w stosunku do roku 2010 odnotowano w przemyśle maszynowym i tekstylnym, natomiast w przemyśle hutniczym, spożywczym, papierniczym i środków transportu zaobserwowano wzrost energochłonności.

W latach 2016–2020 tempo spadku energochłonności przemysłu przetwórczego wyniosło 0,7%/rok, zmiany strukturalne przyczyniły się do spadku o 1,6%/rok, podczas gdy energochłonności w stałej strukturze, a więc po wyeliminowaniu wpływu zmieniających się udziałów poszczególnych branż w ogólnej wielkości przemysłu przetwórczego wzrastała o 0,8%/rok.

Wskaźnik ODEX
Wskaźnik ODEX liczony do podstawy 2000=100 obniżył się w latach 2010–2020 z 75,4 do 64,8 pkt. Średnie tempo poprawy wyniosło 1,5%/rok. Najszybsze tempo poprawy (2,3% rocznie) zanotował transport, dla którego wartość wskaźnika wyniosła 69,9 pkt. w 2020 r. Najwolniejsze tempo poprawy miało miejsce w sektorze gospodarstw domowych, gdzie roczna poprawa w latach 2011–2020 wyniosła 1,0%. W sektorze przemysłu średnie tempo poprawy wyniosło 1,4%, a wartość wskaźnika w 2020 r. 47,1 pkt.

Więcej na: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/efektywnosc-wykorzystania-energii-w-latach-2010-2020,9,5.html

 

źródło: Źródło danych GUS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ