Partner serwisu

Henryk Kaliś: W kierunku wysokich cen

Kategoria: X Konferencja Odbiorcy na Rynku Energii

 Problemem polskiej energetyki jest jej wysoka emisyjność. Na razie problem ten nie objawił się w całej pełni, nastąpi to dopiero po 2013 roku, kiedy Polska będzie musiała kupować uprawnienia do emisji. Kwestią otwartą jest wciąż jeszcze, czy Polska załatwi derogacje, czyli zmniejszenie opłat za emisję do roku 2020. Zakładamy oczywiście, że będziemy redukować wskaźnik emisji, że w roku 2020 będzie zbliżony do 0,5.

Henryk Kaliś: W kierunku wysokich cen

    

Henryk Kaliś –  prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

    Co do cen czarnej energii elektrycznej, okazuje się, że w 2012 roku cena ta w Polsce jest jeszcze niższa niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, natomiast  już w roku 2014 praktycznie cena ta będzie  najwyższa w Unii. Jeśli dołożymy do tego koszty, które określamy jako koszty polityki energetycznej, wtedy okaże się, że polski odbiorca, szczególnie zaś odbiorca przemysłowy, będzie ponosił najwyższe. W obniżaniu ceny nie pomoże nawet redukcja współczynnika emisyjności. Nawet jeśli będzie on redukowany, ceny polskiej energii będą na poziomie cen w Niemczech czy Holandii, zakładając, że oni w tym czasie nie zrobią czegoś, aby je obniżyć. W tej dziedzinie perspektywy nie są więc dobre.

    Szczególnie istotna jest dla Polski  kwestia wsparcia energetyki odnawialnej. W Niemczech średnie obciążenie odbiorcy tym wsparciem wynosi 35 euro, w Belgii finansuje się je poprzez podatki federalne. Jest to  wydatek 1 euro na 1 megawatogodzinę. We Francji  występuje wsparcie bezpośrednio z systemu podatkowego. Nie obciąża zakładów przemysłowych. Francuzi  wspierają źródła odnawialne o mocy do 12 MW. Podobnie rzecz się ma w Hiszpanii, gdzie wspiera się źródła odnawialne poprzez premie do energii czarnej, płynie to z budżetu państwa, nie obciąża odbiorców energochłonnych.

    Obecnie pracujemy nad nowym modelem rynku energii elektrycznej. Padają różne propozycje, różne argumenty. Odbiorcom zależy na tym, aby mieć stały dostęp do energii hurtowej, jak również do energii importowanej. Zależy nam na tym, aby mechanizmy rynkowe mogły funkcjonować, aby rynek działał na zasadach konkurencyjnych.

    Forum Odbiorców Energii stara się o wprowadzenie pewnych rozwiązań już od pięciu lat, przy czym zawsze rozbijaliśmy się o niemożność ich realizacji. Dlatego obecnie w pracach zespołu powołanego w Ministerstwie Gospodarki obraduje szeroki zespół, który  obecnie zajmuje się kwestią podatku akcyzowego, a także  parametryzacją rozwiązań, które  złagodziłyby bardzo drastyczne wymagania konieczne do uzyskania ulg w obszarze opłaty przejściowej i systemowej.


 Oprac. BC

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ