Partner serwisu
25 kwietnia 2017

Debata - Rozwijać system ciepłowniczy - wyniki głosowania

Kategoria: XXIV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

W trakcie debaty o rozwijaniu systemów ciepłowniczych podczas XXIV Wiosennego Spotkania Ciepłowników, słuchacze mogli aktywnie wziąć w niej udział poprzez system głosowania. Wyniki można zobaczyć poniżej.

Debata - Rozwijać system ciepłowniczy - wyniki głosowania

1. Czy opłacalność ciepłownictwa powinna bazować na?

A. Rynku (tylko uwolnione i rynkowe ceny ciepła - ciągła gra rynkowa pomiędzy wytwórcą i odbiorcami)? 36,7%
B. Pełnej regulacji (tylko taryfy kosztowe zapewniające uzasadniony zwrot z kapitału - przewidywalnośc cen, bez możliwości nadzwyczajnych zysków)? 3,3%
C. Cenach referencyjnych ciepła i systemie wsparcia dla energii elektrycznej z kogeneracji (przewidywalność cen, ale wyniki ekonomiczne zależne od efektywności kosztowej); bez kogeneracji: taryfy kosztowe? 18,3%
D. Możliwości elastycznego korzystania z cen referencyjnych i taryf kosztowych dla kogeneracji; bez kogeneracji: taryfy kosztowe 41,7%

 

2. Jakie powinny być strategiczne cele rozwoju ciepła systemowego w Polsce?

A. Tanie ciepło (zapewnienie dostawy ciepła po najniższym koszcie dla odbiorcy – przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów, ale przy maksymalnym wykorzystaniu odstępstw i derogacji). 21,2%
B. Ciepło ekologiczne (zapewnienie dostawy ciepła, przy minimalizacji negatywnego wpływu na lokalne środowisko, nawet jeśli oznacza to wzrost kosztów – emisje poniżej norm, wymiana paliw i OZE). 27,3%
C. Realizacja oczekiwań lokalnych (zapewnienie dostawy ciepła w sposób zgodny z wytycznymi lokalnych samorządów). 27,3%
D. Rozwój w zgodzie z celami unijnej polityki energetyczno-klimatycznej (ciepło z OZE i wykorzystanie systemów ciepłowniczych dla integracji energii elektrycznej z OZE) 24,2%

 

3. Czy ciepło z OZE powinno mieć preferencje odbioru w systemach ciepłowniczych?

A. Zawsze, gdy odbiór jest technicznie możliwy (bez względu na skutki ekonomiczne). 11,6%
B. Zawsze, gdy system ciepłowniczy nie jest efektywny (gdy jest to technicznie możliwe, bez względu na skutki ekonomiczne). 17,4%
C. Tylko wtedy, gdy nie powoduje to nadmiernego wzrostu cen (gdy odbiór jest technicznie możliwy i wzrost cen nie przekroczy założonego pułapu maksymalnego – np. inflacja +2%). 36,2%
D. Tylko wtedy, gdy nie zmniejsza to produkcji z kogeneracji (odbiór jest technicznie możliwy i wzrosty cen poniżej wskaźników maksymalnych). 34,8%

 

4. Gdybym miał/miała wolne 10 tys. złotych, to w perspektywie 2030 zainwestowałbym/zainwestowałabym je:

A. W akcje firm ciepłowniczych (bo mają dobre perspektywy rozwoju). 12%
B. W akcje dostawców dla ciepłownictwa (bo nowe wymogi środowiskowe stworzą popyt na ich produkty). 16%
C. W inne akcje (bo dadzą mi większe zyski przy mniejszym ryzyku). 28%
D. W realizację swoich potrzeb konsumpcyjnych, bo czasy są niepewne. 44%

 

5. Czy jednostki kogeneracji powinny uczestniczyć w aukcjach na rynku mocy?

A.  Zdecydowanie tak. 33,3%
B.  Chyba tak. 20,8%
C.  Nie wiem, ponieważ nie znam dobrze mechanizmu rynku mocy. 20,8%
D. Nie. 25%

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ