Partner serwisu
28 września 2018

ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2018 – 20 lat wkładu w rozwój branży

Kategoria: XX Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW

Serce polskiej energetyki bije w Bełchatowie. Nie tylko dlatego, że tu znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie. W Bełchatowie, co roku, odbywa się największa w Polsce konferencja branżowa, skupiająca przedstawicieli wielu firm i instytucji z branży. To tu prowadzone są dyskusje a nawet spory o kształt i przyszłość polskiej energetyki. W tym roku, w dniach 3-5 września odbyło XX Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów 2018.

ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2018 – 20 lat wkładu w rozwój branży

Prawie 800 uczestników, 270 firm i instytucji, niespełna 80 stoisk wystawienniczych, 63 referaty techniczne, 10 paneli tematycznych, 3 debaty i Forum Energetyczne – tak podsumować można tegoroczną edycję Sympozjum.

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE W BRANŻY

Niewątpliwie, wśród licznych atutów bełchatowskiego sympozjum są jego uczestnicy. To wieloletni praktycy w branży, żywo zainteresowani poruszaną tu tematyką, konfrontujący teorie głoszone przez panelistów z doświadczeniem zdobywanym na obiektach energetycznych w kraju jak i za granicą. Prezentowane na stoiskach oferty to nie tylko marketingowe materiały promocyjne, lecz przede wszystkim propozycje merytorycznych rozwiązań. To wreszcie możliwość wymiany różnych poglądów na temat stanu jak i przyszłości polskiej energetyki oraz jej miejsca i roli na wspólnym, europejskim rynku.

W tym roku Bełchatów gościł energetyków już po raz 20. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, NFOŚiGW, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Powiat Bełchatowski. Organizatorem i inicjatorem wydarzenia jest Wydawnictwo BMP, które w tym roku obchodziło jubileusz 25-lecia istnienia. Sympozjum odbywało się pod hasłem „Przyszłość będzie tym, co zbudujemy”. Rozpoczął je Adam Grzeszczuk, Prezes Zarządu BMP, który wprowadził przybyłych w tematykę tegorocznego spotkania.

Honorowym Gospodarzem, tradycyjnie od wielu lat, było PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

– Pragniemy Państwa serdecznie powitać na największym wydarzeniu energetycznym w Polsce. Nie kryję satysfakcji, że ponownie gościmy Państwa w Bełchatowie, gdzie swoją siedzibę ma PGE GiEK, największa firma z tej branży. – powiedział Sławomir Zawada, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A., witając gości w przemowie inauguracyjnej. – O Sympozjum można wiele dobrego powiedzieć, ale trzeba zaznaczyć, że to już instytucja, zakorzeniona w branży energetycznej. Wizja przyszłości branży to coś, co będziemy wypracowywać właśnie w tym miejscu – podkreślił Prezes Zarządu PGE GiEK.

KONSEKWENCJA W REALIZACJI CELÓW

– Patrząc na minione 20 lat można powiedzieć, że na bełchatowskich konferencjach wykazywaliśmy się dużą niecierpliwością, ale też dobrym kierunkiem wypracowywania uwag i słusznych wniosków, jak rozwiązywać problemy. Sięgając do historii pamiętam czasy, gdy mocno tupaliśmy nogami, mówiliśmy, że nic się nie buduje. Dziś Polska jest wielkim placem budowy obiektów energetycznych. Jak widać, m.in. te dyskusje powodują, że posuwamy się konsekwentnie do przodu, konsekwentnie realizujemy cele.- powiedział do zebranych Jacek Janas, Prezes Zarządu TGPE.

Po przemówieniach inauguracyjnych zaprezentowanych zostało kilka referatów technicznych, po czym odbyło się uroczyste otwarcie wystawy stoisk firmowych, tradycyjnie towarzyszącej Sympozjum.

FORUM ENERGETYCZNE

Głównym punktem części konferencyjnej pierwszego dnia Sympozjum, było Forum Energetyczne. Jako eksperci uczestniczyli w nim: Tomasz Świetlicki, Dyrektor Departamentu Energetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii, Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A., Jarosław Dybowski, dyrektor ds. Energetyki PKN Orlen, Łukasz Grela, Prezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., prof. Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE i Marek Wdowiak, Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. Debatę moderował Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej.

CO PO WĘGLU?

Dyskusje zdominowały rozważania na dwa zasadnicze tematy: jakie paliwo, w perspektywie lat 2030 – 2050 zastąpi węgiel w mixie energetycznym oraz jaka będzie w przyszłości cena energii elektrycznej. Opinie ekspertów były podzielone. Zgodność panowała w kwestiach związanych z rosnącymi cenami emisji CO2, amortyzacji kosztów kapitałowych inwestycji i konieczności rozwijania wszystkich źródeł energii, nie wykluczając atomu, choć w tym przypadku, zdaniem ekspertów, to horyzont czasowy znacznie odleglejszy, niż omawiany. Obecni na sali energetycy wsłuchiwali się uważnie w słowa przedstawiciela Ministerstwa Energii, który zapewnił, że dominującym paliwem w Polsce nadal będzie węgiel.

JAKIE KOSZTY ENERGII?

Podczas Forum Energetycznego opinie na omawiane tematy mogli wyrazić także zebrani na sali słuchacze, za pomocą interaktywnej ankiety. Na pytanie, jakie paliwo w największym stopniu zastąpi w 2050 r. zredukowaną część węgla większość osób biorących udział w ankiecie wskazało na gaz (41,1 proc.). Na drugim miejscu znalazły się OZE (35,3 proc.). Na nowe technologie postawiło 12,1 proc. osób, niewiele mniej na atom - 11, 3 proc. głosujących.

Na pytanie o prognozowane ceny energii elektrycznej biorący udział w ankiecie w większości byli

zgodni, że będzie drożej: 300 zł wskazało 46,7 proc. głosujących, 400 zł lub więcej – 32, 2 proc., 250 zł – 16,1 proc., 200 zł – 4,8 proc.

DYSKUSJE EKSPERTÓW

Dość dynamiczny przebieg miały dyskusje podczas dwóch równoległych debat eksperckich pt. „Energetyka a nowe realia rynkowe” oraz „Przyszłość polskiego ciepłownictwa”.

W pierwszej uczestniczyli:

 • Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej w KIG,
 • Jacek Janas, Prezes Zarządu TGPE,
 • Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu Enea Wytwarzanie,
 • Henryk Posmyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Wytwarzaniem PGE GiEK S.A.,
 • Krzysztof Witkowski, Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Energetycznym PKN Orlen.

Omawiana podczas debaty tematyka dotyczyła m.in. nowych wyzwań dla otoczenia regulacyjnego, efektów wprowadzenia Rynku Mocy czy też perspektyw odbiorców energii. Rozmowę prowadził prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

W drugiej debacie ciepłowniczej uczestniczyli:

 • Sławomir Burmann, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Veolia Energia Łódź,
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła,
 • Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE,
 • Edward Słoma, Dyrektor Departamentu Regulacji i Współpracy Instytucjonalnej PGNiG TERMIKA,
 • prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska,
 • Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu IGCP,
 • Grzegorz Szastok, Prezes Zarządu Sumitomo.

Debatę prowadził Piotr Górnik, Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej Fortum. Tematem przewodnim były regulacje środowiskowe. Eksperci dyskutowali o wyzwaniach i problemach, jakie stoją nie tylko przed sektorem, lecz także o tym, co oznaczają one dla końcowego odbiorcy.

Obie debaty dawały możliwość wypowiadania opinii czy też zadawania pytań ekspertom, z czego publiczność chętnie korzystała. Dzięki temu pojawiały się przyczynki do kolejnych dyskusji, w wielu przypadkach kontynuowanych w rozmowach kuluarowych czy też na stoiskach poszczególnych wystawców.

PANELE TECHNICZNE I PRAKTYCZNA WIEDZA

Sporo praktycznych informacji dostarczyły panele tematyczne, które odbyły się drugiego dnia Sympozjum. Każdy z omawianych referatów poparty był przykładami z realizacji prac na obiektach, maszynach lub skrupulatnymi badaniami laboratoryjnymi. Prezentacje inwestycji w PGE GiEK S.A., historia budowy dwóch chłodni kominowych w El. Opole, modernizacja kotłów CFB w El. Turów, rozruch bloku 910 MW w El. Jaworzno oraz procesów i mechanizmów wsparcia inwestycyjnego były m.in. tematami poruszanymi podczas dwóch paneli technicznych pt. „Inwestycje”. Redukcja rtęci, tlenków siarki i azotu, pyłów oraz innych zanieczyszczeń, rozwiązania technologiczne, aparatura pomiarowa oraz pilotażowe wyniki badań w tym zakresie przedstawione zostały w trzech panelach „Ochrona środowiska w energetyce i ciepłownictwie”. „Efektywność energetyczna”, „Bezpieczeństwo”, „Modernizacje” i „Innowacje” to kolejne panele techniczne, gdzie słuchacze mogli zapoznać się z konkretnymi przykładami prezentowanymi przez specjalistów.

Część praktyczną dopełniły wycieczki techniczne po wybranych obiektach El. Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów zorganizowane trzeciego dnia Sympozjum.

WYSTAWA

Nieodłączną częścią bełchatowskiego sympozjum jest wystawa. W tym roku na stoiskach prezentowało się prawie 80 firm i instytucji z sektora energetycznego, m.in. PGE GiEK S.A., ADK System, Konsorcjum Przemysłowe INTEC-WAKMET, Energopomiar, C.C. Jensen Polska, Energoprojekt-Katowice S.A., Kafer S.A. Mostostal Kraków, Emerson, Balcke Dürr, Analytics, RAFAKO S.A., Oriontec, Multivalve, Innergo System. Oprócz tradycyjnych stoisk usytuowanych w hali sportowej Hotelu Sport, dostępne są także ekspozycje uczelni, m.in. samochód solarny, skonstruowany przez studentów ze stowarzyszenia Łódź Solar Team z Politechniki Łódzkiej.

Wystawa stoisk, swoiste „targi energetyki”, to okazja do rozmów kuluarowych, wymiany poglądów i doświadczeń między poszczególnymi uczestnikami Sympozjum. Stanowi możliwość nie tylko poznania ofert poszczególnych firm, z których wiele pokazuje rynkowe nowości, ale także nawiązania lub też podtrzymania kontaktów biznesowych.

KLUCZE SUKCESU I NAGRODY REDAKCJI

przez Wydawnictwo BMP Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów to także uroczysta gala, podczas której wręczane są branżowe nagrody Klucz Sukcesu za wkład w rozwój polskiej energetyki. W tym roku przyznane zostały także wyróżnienia Przyjaciel Redakcji za współpracę i wsparcie merytoryczne działalności redakcji.

W tym roku wręczone zostały dwa Klucze Sukcesu: pierwszy dla firmy Enea Wytwarzanie za blok B11 w Kozienicach. To wysokosprawna jednostka energetyczna o mocy 1 075 MW brutto, a zarazem największa inwestycja Grupy Enea. Nagrodę odebrał Antonii Józefowicz, Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie, a laudację wygłosił prof. Janusz Lewandowski.

Drugi Klucz Sukcesu otrzymał Adam Smolik, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny firmy Energopomiar. Laudację na jego cześć wygłosił Jan Krup. Adam Smolik należy do elitarnego grona niekwestionowanych autorytetów świata polskiej energetyki. Kierowana przez niego firma jest jedną z czołowych w branży. On sam wielokrotnie, na przestrzeni lat, był nagradzany wieloma prestiżowymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi wyróżnieniami branżowymi, m.in.: Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Złotą Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Złotym Krzyżem Zasługi.

Osobowością znaną i cenioną w branży jest także Jacek Janas, Prezes Towarzystwa Gospodarczego Polska Energia, który w tym roku otrzymał wyróżnienie Przyjaciel Redakcji, przyznane za merytoryczny i organizacyjny wkład w rozwój i sukces Sympozjum. Wyróżnienia okolicznościowe, Amicusy BMP, za współpracę przy organizacji konferencji organizowanych przez Wydawnictwo BMP, przyznane zostały firmie Impresja, za organizację niezapomnianych wieczornych opraw a także Hotelowi Sport i Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum Sportu, które co roku goszczą energetyków.

wieczoru tegorocznej gali był zespół Blue Caffe, który zaprezentował swoje największe hity, jak i najnowsze utwory. Występ stanowił część jubileuszowej trasy koncertowej zespołu, który w tym roku świętuje 20-lecie obecności na polskiej scenie muzycznej.

WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Na koniec warto wspomnieć o aspekcie charytatywnym, towarzyszącym Sympozjum. W tym roku wsparcie w wysokości 5000 zł otrzymało Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. Adam Grzeszczuk, Prezes Wydawnictwa BMP przekazał czek na ręce Kingi Siewierskiej, Prezes Stowarzyszenia. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ