Partner serwisu
20 lutego 2020

Barbara Adamska: Magazyny energii i klastry energii – korzyści dla przedsiębiorców

Kategoria: XVIII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, 27-28 lutego 2020, Czeladź

Barbara Adamska, Prezes Zarządu ADM Poland, Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki oraz Ekspert Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu wygłosi referat pt. "Magazyny energii i klastry energii – korzyści dla przedsiębiorców" podczas XVIII Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle.

Magazyny energii i klastry energii – korzyści dla przedsiębiorców

Barbara Adamska, Prezes Zarządu ADM Poland, Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki oraz Ekspert Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu.

Spadek cen technologii wytwarzania energii z OZE oraz wzrost cen energii z sieci otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw w zakresie wytwarzania energii na potrzeby autokonsumpcji. Klastry energii są jednym z formatów, w ramach którego przedsiębiorstwa mają szansę na optymalizację techniczną i kosztową modelu funkcjonowania na rynku energii. Obecnie w Polsce funkcjonuje 66 certyfikowanych klastrów energii, z w tym 16 klastrów, które uzyskały certyfikat z wyróżnieniem. Pośród tych 16 klastrów aż 3 to klastry, dla których firma ADM Poland opracowała strategię funkcjonowania i rozwoju oraz była odpowiedzialna za ich proces certyfikacji. Kluczowym czynnikiem sukcesu klastra energii jest model biznesowy jego funkcjonowania oraz osiągnięcie wartości dodanej dla każdego uczestnika. Korzyści dla przedsiębiorców dzięki uczestnictwu w klastrze, to m.in.: preferencje w dostępie do źródeł finansowania inwestycji OZE, poprawa ekonomiki wytwórców energii OZE, niższe ceny energii elektrycznej i ciepła, realizacja indywidualnych inwestycji w ramach programu inwestycyjnego klastra, wizerunek przedsiębiorstwa proekologicznego, realizacja celów z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu.

Najczęściej uczestnicy klastra energii to wytwórcy energii elektrycznej i ciepła w źródłach wytwórczych działających na terenie klastra, najwięksi odbiorcy energii elektrycznej i ciepła, podmioty zainteresowane inwestycjami w nowe źródła wytwórcze, infrastrukturę sieciową czy infrastrukturę służącą ładowaniu pojazdów elektrycznych, podmioty działające w branży energetycznej. Podczas prezentacji przedstawione zostaną modele działania 2 klastrów energii: Energetycznego Klastra Oławskiego EKO oraz Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, których uczestnikami jest kilkadziesiąt przedsiębiorstw.

Magazyny energii to na chwilę obecną jeszcze rzadkość w Polsce, aczkolwiek rozwój technologii magazynowania energii połączony ze spadkiem ich cen powoduje, że zainteresowanie magazynami energii rośnie. Podczas prezentacji zostaną przedstawione różne technologie magazynowania energii oraz możliwości ich zastosowania. W przypadku przedsiębiorców magazyny energii mogą stanowić środek zaradczy na niewystarczające parametry jakościowe energii elektrycznej na potrzeby procesów technologicznych. W niektórych przypadkach uzasadnione jest doposażenie w magazyn energii źródła wytwórczego OZE.

Prezentacja zostanie przedstawiona w Panelu III: Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii 10:30-11.35, 28.02.2020 r.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ