Partner serwisu
13 lipca 2020

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników 2020: Panel Wprowadzający

Kategoria: XXVII Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, 13-15 lipca 2020, Zakopane

Pierwszym merytorycznym punktem programu, po otwarciu wydarzenia, był Panel Wprowadzający. Prelegenci zarysowali tematyczne tło i wprowadzili uczestników w konrketne zagadnienia poruszane na konferencji.

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników 2020: Panel Wprowadzający

Kierunki transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce

Pierwszym referatem w sesji była prezentacja "Kierunki transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce", którą wygłosił Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Rozpoczął prezentację od przedstawienia znanej już mapy systemów ciepłowniczych pod kątem ich efektywności, w której niesamowitą przewagę stanowią te nieefektywne. Zaprezentował obszary kształtujące kierunki transformacji. Mówił również o celach, które determinują te kierunki, takich jak neutralność klimatyczna czy konkretny wzrost udziału ciepła i chłodu z OZE. Pokazał także praktyczne aspekty transformacji, m.in. konieczność zapewnienia możliwości efektywnego korzystania z systemów wsparcia finansowego (dotyczy zarówno środków krajowych, jak i unijnych) czy uzyskanie statusu „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego”. Na koniec swojego wystąpienia prezes Szymczak opowiedział o perspektywie finansowej i potencjalnych kosztach tej transformacji.

Nowy model rynku ciepła w Polsce

"Nowy model rynku ciepła w Polsce" to tytuł drugiego wystąpienia w tej sesji, które wygłosił Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Minister klimatu prowadzi prace nad projektem „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, do którego „Strategia rozwoju ciepłownictwa” ma stanowić dokument wykonawczy. Od 9 października 2018 r. nad założeniami do nowego modelu rynku ciepła oraz rekomendacjami w zakresie jego wdrożenia pracuje Zespół do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła, powołany przez Ministra Energii. PGE Energia Ciepła S.A. aktywnie uczestniczy w pracach nad nowym modelem funkcjonowania rynku ciepła – powiedział na początku swojej prezentacji Prezes Przemysław Kołodziejak.

Mówiąc o nowym rynku ciepła prezes wskazał cele strategiczne, kluczowe obszary problemowe czy zasady współpracy i rolę podmiotów na lokalnych rynkach ciepła.

Partner ciepłownictwa

Kolejną była prezentacja firmy General Electric, w czasie której Dagmara Peret opowiadała o ofercie firmy, wymieniając i opisując m.in. małe turbiny parowe, turbiny gazowe, kotły zasilane biomasą czy urządzenia i systemy ochrony środowiska.

– Pomagamy klientom GE w realizacji złożonych, wielkoskalowych i kapitałochłonnych projektów w zakresie energetyki i energii odnawialnej – powiedziała, kończąc swoje wystąpienie Dagmara Peret.

Odczyt liczników

Podczas następnej prezentacji, firmy DIEHL Metering Sp. z o.o., Piotr Spyrka opowiadał o stacjonarnym i objazdowym systemie odczytu liczników ciepła w dobie pandemii i ich praktycznych zastosowaniach. Wspomniał o zaletach poszczególnych produktów i wskazywał korzyści z ich eksploatacji.

Finanse w ciepłownictwie

Na zakończenie panelu swoje wystąpienie miała prezes zarządu PEC Ciechanów Małgorzata Niestępska. W prezentacji w sposób analityczny przedstawiła systuację ekonomiczą sektora, korzystając z danych historycznych i obecnych.

– Przy wzrostach kosztów działalności obecna regulacja prowadzi do braku spełnienia warunku progu rentowności, tj. pokrycia kosztów jednostkowych działalności przychodami ze sprzedaży ciepła – mówiła prezes Małgorzata Niestępska, komentująć kondycję przedsiębiorstw ciepłowniczych.  

 

Panel odbył się w ramach XXVII Wiosennego Spotkania Ciepłowników (13-15 lipca 2020 r., Zakopane).

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ