Partner serwisu
16 lutego 2021

W drodze do neutralności klimatycznej

Kategoria: XVI Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce. Transformacja energetyczna. Odnawialne i alternatywne źródła energii

„Uzyskanie neutralności klimatycznej – wybrane aspekty technologiczne” – referat prof. Tadeusza Chmielniaka z Politechniki Śląskiej otworzył XVI konferencję „Ochrona Środowiska w Energetyce. Transformacja energetyczna. Odnawialne i alternatywne źródła energii”.

W drodze do neutralności klimatycznej

Prelegent podkreślił, że strategicznym długoterminowym celem ustalonym dla Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z wizją Komisji Europejskiej, zaprezentowaną w 2018 r. na COP-24 w Katowicach, potwierdzoną w Komunikacie Komisji Europejskiej „Zielony Ład”. 

UE przyjęła następujące cele: redukcję gazów cieplarnianych o co najmniej 20% (2020), 40% (po korekcie 55%) (2030), 80% (2050) w porównaniu z poziomami z 1990 r. oraz osiągnięcie co najmniej 32% udziału źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym energii brutto, a także: wzrost efektywności energetycznej o 32,5% i ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE.

– Stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich krajów Unii, dla Polski w szczególności – przypomniał prelegent.

Profesor Chmielniak podkreślał, że powyższe stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich krajów Unii, dla Polski w szczególności.

– Złożoność tego wyzwania jest dodatkowo pogłębiona koniecznością utrzymania dostatecznego bezpieczeństwa systemu energetycznego, w którym rośnie udział mocy źródeł odnawialnych z natury rzeczy mających charakter źródeł losowych – zaznaczył.

Część referatu poświęcona była założeniom Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz aktualnym problemom i wyzwaniom energetyki czy potencjale ekologicznym technologii paliw kopalnych, jądrowych i odnawialnych.

Przyszłościowy wodór

Sporo miejsca w prelekcji zajęły aspekty związane ze strukturą paliwową wytwarzania ciepła, emisją ditlenku węgla, a zwłaszcza z wodorem, jako jednym z potencjalnych paliw przyszłości. Profesor przypomniał o najważniejszych założeniach projektu Polskiej Strategii Wodorowej.

– Technologie wodorowe są priorytetem dla osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu i kluczowym projektem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wizją i nadrzędnym celem PSW jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej m.in. poprzez rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki – mówił.

Wnioski?

Profesor Chmielniak – w podsumowaniu wystąpienia – wskazał, że istnieje wiele ryzyk nieosiągnięcia celów przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z nich jest brak lub opóźnienie w realizacji energetyki jądrowej. Konieczne są tu m.in. rozstrzygnięcia dotyczące zakresu utrzymania stabilnych źródeł wytwarzania.

Jeszcze raz nawiązał do wodoru, który ma potencjał do zastosowań w średniej i długoterminowej perspektywie w energetyce i wielu gałęziach przemysłu.

– W energetyce istnieje wiele możliwości do wykorzystania wodoru i paliw generowanych z wodoru. W najbliższej przyszłości możliwe jest współspalanie amoniaku w blokach węglowych. Wodór i amoniak mogą być elastyczną opcją paliwową dla ogniw paliwowych i turbin gazowych. Dla małych instalacji koszt wodoru ok. 2,5 USD/kg ma duży potencjał konkurencyjny. Główne opcje konkurencyjne to gaz ziemny z CCUS i biogaz – mówił, dodając, że w dłuższej perspektywie wodór może odgrywać ważną rolę w energetyce wielkoskalowej (turbiny wodorowe) i jako nośnik energii w układach magazynowania energii. Dla upowszechnienia technologii energetycznego wykorzystania wodoru duże znaczenie ma rozwój ogniw paliwowych.

Prelegent zaznaczył, że istotne wyzwania łączą się z konieczną dla dekarbonizacji transportu obniżką kosztów wytwarzania e-paliw. Z energetycznego punktu widzenia ważnym zadaniem jest zwiększenie ogólnej efektywności zużycia energii elektrycznej w pojazdach zasilanych e-paliwami. Jest ona obecnie znacznie mniejsza od efektywności układów z bateriami (4-6 razy) i z ogniwami paliwowymi (około 2 razy).

***

XVI Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce. Transformacja energetyczna. Odnawialne i alternatywne źródła energii odbywa się w dniach 16-17 lutego 2021 roku w wersji online (zeszłoroczna edycja obyła się w Katowicach). Organizatorem wydarzenia jest BMP Sp. z o.o., wydawca magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa i portalu kierunekenergetyka.pl

ErgoSum
2021-02-20
Chyba prof. Chmielniak żyje na innej planecie? Koszt 1 kg wodoru nie wiem z jakiego procesu, ale wartośc rzeczywista istotnie się różni. Ta propaganda przypomina mi, optymistyczne studia wykonalności dla Morskich Farm Wiatrowych które nigdy się nie ziściły. To inwestycje trwale nierentowne. Gdyby je poddać zdrowej konkurencji, to byłyby trawłym bankrutem. Jak ktoś chce budować gospodarkę wodorowaą, to jak sie ona skończy niech świadczy "sukces" sterowca Hindenburg. I tyle w temacie, a jak nie wierzycie, to warto odwiedzić każdą elektrownię, która ma gospodarke wodorową do chłodzenia generatorów. Wtedy pęd do gospodarki wodorowej Wam sie też wychłodzi.
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ