Partner serwisu
09 lutego 2015

W 2014 r. ponad 7 tys. odbiorców zmieniło dostawcę gazu

Kategoria: Aktualności

W latach 2011-2013 na zmianę odbiorcy gazu zdecydowało się tylko 429 odbiorców, a w roku ubiegłym - już ponad 7 tysięcy. To ważny czynnik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

W 2014 r. ponad 7 tys. odbiorców zmieniło dostawcę gazu

Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy zostało podjęte przez URE z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu. Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

W związku  z tym, że liczba zmian sprzedawcy stanowi wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.

Analiza danych zebranych na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wskazuje na kontynuację (zapoczątkowanego w III kw. 2014 r.) dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Jest to m.in. efektem kampanii reklamowych prowadzonych przez dostawców.

Jak wskazuje poniższy wykres, w 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca IV kw. 2014 r. odnotowano 7 007 zmian sprzedawcy gazu.

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą liczbę podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz zasady jego współpracy z tym operatorem.   Z końcem IV kw. 2014 r. 76 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 46 posiadało również umowy z OSD.

źródło: URE

fot.: GAZ-SYSTEM S.A.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ