Partner serwisu
19 stycznia 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał potwierdzają przyspieszenie Grupy Energa

Kategoria: Aktualności

Według szacunkowych danych, w ostatnim kwartale 2016 r. o 2,4 proc. zwiększył się skonsolidowany wynik EBITDA Grupy, który wyniósł 502 mln zł wobec 490 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Energa odnotowała dynamiczny wzrost wyników operacyjnych. W ujęciu rok do roku, wolumen wytworzonej energii wzrósł o 28 proc., sprzedaż zwiększyła się o 19 proc., natomiast wielkość dystrybucji utrzymana została na niemalże niezmienionym poziomie.

Szacunkowe wyniki za IV kwartał potwierdzają przyspieszenie Grupy Energa

W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, a także aby zwiększyć transparentność w komunikacji finansowej, w październiku 2016 r. Zarząd Grupy Energa podjął decyzję o rozpoczęciu publikacji wstępnych wyników finansowych. Kontynuując tę dobrze przyjętą praktykę, prezentujemy szacunkowe dane za IV kwartał oraz za cały 2016 rok. – Zależy nam na informowaniu rynku o naszych wynikach i planach najszybciej, jak jest to możliwe. Tym bardziej, jeśli są one jednocześnie sukcesem, którym warto podzielić się z inwestorami i klientami – powiedział Jacek Kościelniak, prezes zarządu Energa SA. 

Według wstępnych szacunkowych danych, wynik EBITDA Grupy Energa w IV kwartale 2016 roku wyniósł 502 mln zł. Poprawa wyniku rok do roku widoczna była w Segmencie Dystrybucja oraz Wytwarzanie, natomiast wynik Segmentu Sprzedaży obciążony został zdarzeniami jednorazowymi o charakterze niegotówkowym.

Kwartalny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja wyniósł około 412 mln zł w porównaniu do 350 mln zł rok wcześniej (wzrost o 18 proc.). Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie wyniósł 122 mln zł, wobec 86 mln zł w 2015 roku (wzrost o 43 proc.), a Segmentu Sprzedaż -19 mln zł wobec 57 mln w IV kwartale 2015 roku. Ujemny wynik sprzedaży spowodowany jest zdarzeniami o charakterze jednorazowym, w wysokości -44 mln zł, dotyczącymi konieczności utworzenia rezerw na finansowanie trwających postępowań administracyjnych i sądowych.

Według wstępnych szacunkowych danych EBITDA Grupy Energa za 2016 rok wyniosła 2 031 mln zł. Wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja wyniósł około 1 722 mln zł, Segmentu Wytwarzanie 317 mln zł, a Segmentu Sprzedaż 44 mln zł.

EBITDA definiowana jest jako skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. Prezentowane w raporcie wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Źródło i fot. Energa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ