Partner serwisu
17 października 2017

Rada ENVI z udziałem ministra Szyszko

Kategoria: Z życia branży

W Luksemburgu 13 października 2017 r. odbyła się Rada Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENVI). W posiedzeniu wzięli udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Rada ENVI z udziałem ministra Szyszko

Jednym z tematów rozmów była unijna reforma handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Ustanawia ono cele redukcji emisji dwutlenku węgla dla poszczególnych państw członkowskich w sektorach takich jak rolnictwo, transport czy budownictwo (non-ETS).

– Należy wziąć pod uwagę uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich oraz ich realne możliwości redukcyjne, gwarantując jednocześnie możliwość dalszego rozwoju gospodarczego – powiedział wiceminister Paweł Sałek, komentując prace nad reformą EU ETS. 

Ostatecznie udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które jest korzystne dla Polski, zachowuje równowagę interesów poszczególnych państw członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu integralności środowiskowej, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów wyznaczonych przez UE w perspektywie do roku 2030. Rada przyjęła podejście ogólne w odniesieniu do negocjowanego projektu rozporządzenia.

Emisje z sektora leśnictwa

W trakcie Rady ENVI rozmawiano także o włączeniu emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów i lasów (LULUCF - Land Use, Land-use Change and Forestry) do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 .

Minister Jan Szyszko podkreślił: – Włączenie sektora LULUCF do unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego jest bardzo ważną kwestią, od dawna popieraną przez Polskę. Jest to niezwykle istotny krok, ponieważ lasy są jednym z fundamentów zrównoważonego rozwoju i stanowią element walki z głodem oraz ubóstwem. Leśnictwo ma duży potencjał łagodzenia zmian klimatu, co związane jest z pochłanianiem przez lasy dwutlenku węgla. Jeśli zostaną utworzone odpowiednie instrumenty zachęcające do wykorzystania tego potencjału w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej, to powstanie model najbardziej efektywnego kosztowo mechanizmu ograniczania emisji gazów cieplarnianych – dodał minister.

Niemniej Ministerstwo Środowiska zgłosiło w trakcie Rady wątpliwości wobec przyjętego tekstu dotyczącego sektora LULUCF. Minister zaznaczył, że nie powinno się tworzyć systemu rozliczeniowego, który w sytuacji, gdy zasoby biomasy leśnej będą rosły – może być nie do końca efektywny.  Rada przyjęła podejście ogólne do projektu rozporządzenia LULUCF.

Konkluzje Rady w sprawie przygotowań do COP23

Ważnym elementem Rady ENVI było omówienie projektu konkluzji Rady w sprawie Porozumienia Paryskiego i przygotowań do 23. posiedzenia stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP23) w Bonn.

Minister Szyszko zaznaczył: – Polska jest gotowa poprzeć konkluzje. Zawarto w nich szereg postulatów zgłaszanych przez nasz kraj. Dotyczą one, między innymi, uwzględnienia władz lokalnych na liście podmiotów podejmujących działania na rzecz klimatu oraz przyjęcia podczas COP23 w Bonn pierwszych pisemnych zaczątków decyzji implementacyjnych, które mają być finalnie przyjęte podczas COP24 w Katowicach.

„Nauka dla pokoju na świecie”

Minister Szyszko przedstawił także wnioski z międzynarodowego seminarium „Nauka dla pokoju na świecie”, które odbyło się w mieście Erice we Włoszech w sierpniu 2017 r.

Minister zwrócił uwagę na konieczność zaangażowania polityków i rządów na całym świecie we współpracę z naukowcami dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju ludzkości oraz środowiska, w którym żyjemy.

Podkreślił ponadto, iż każde państwo dysponuje zasobami oraz instrumentami, które mogą zmienić przyszłość ludzkości. Przykład działań polskiego rządu dotyczących polityki klimatycznej - przedstawiony przez Ministra Środowiska RP, zarówno w Erice, jak i Sejmie 16.10.2016 r. podczas konferencji „Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne w świetle Encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si' - został uznany za wzorcowy i stał się m.in. przyczynkiem do powstania Rezolucji uczestników 50. Sesji Międzynarodowego Seminarium w sprawie Zagrożeń Planetarnych, Projekt dla Ludzkości – Nowy Projekt Manhattan International Seminars on Planetary Emergencies, The Project for Mankind – The New Manhattan Project.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ