Partner serwisu
18 kwietnia 2018

Rok 2017 początkiem dużych zmian na polskim rynku energii i gazu

Kategoria: Z życia branży

- Ubiegły rok pod wieloma względami był okresem zmian dla polskiego rynku energii i gazu. W jego trakcie trwały intensywne prace nad finalnym kształtem kilku kluczowych dla tych sektorów inicjatyw legislacyjnych, takich jak ustawa o rynku mocy czy podwyższenie obliga giełdowego do 30%. Ich wprowadzenie w istotny sposób zmienia dotychczasowy model funkcjonowania obu rynków – mówi Piotr Grzejszczak, Senior Menedżer w dziale Zarządzania Portfelem Energii w innogy Polska – Obok zmian legislacyjnych na rynek energii i gazu miały wpływ również globalne trendy technologiczne,tj.: digitalizacja, decentralizacja oraz dekarbonizacja.

Rok 2017 początkiem dużych zmian na polskim rynku energii i gazu

Rynek Mocy

Procedowana w ubiegłym roku ustawa o rynku mocy zaczęła obowiązywać od 18 stycznia 2018 r. W dłuższej perspektywie gwarantuje ona, że część przychodów dla wytwórców będzie pochodzić z ofert sprzedaży mocy, czyli wynagrodzenia za gotowość do wytwarzania. Dodatkowe środki pozwolą firmą energetycznym na budowę nowych, bądź modernizację już istniejących bloków.

Zdaniem analityków innogy bez dofinansowania z rynku mocy modernizacja starych, konwencjonalnych bloków węglowych może nie być biznesowo uzasadniona. Niemniej jednak, tylko najefektywniejsze projekty mogą liczyć na dofinasowanie nowego mechanizmu i biznesowe uzasadnienie dla ich realizacji. Rynek mocy może stać się również impulsem do zmiany zachowań, głównie w grupie odbiorców przemysłowych, ponieważ stawka opłaty mocowej w ich przypadku będzie naliczana dla wybranych godzin szczytowych. Możliwość optymalizacji kosztów powinna zachęcić ich do przenoszenia obciążenia na godziny pozaszczytowe lub do uruchomienia własnej generacji w godzinach szczytu. W konsekwencji możemy spodziewać się korzystnego spłaszczenia krzywej zapotrzebowania i ograniczenia poziomu mocy szczytowych.

Europejskie regulacje MIFID II

Wpływ regulacji MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive) nie był jeszcze widoczny na rynku energii w 2017 roku, jednak z pewnością regulacja ta będzie miała duże znaczenie w działalności operacyjnej na rynku w latach następnych. Mimo, że dyrektywa ta wymaga jeszcze finalnej implementacji do prawa polskiego w postaci nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, to przedsiębiorstwa energetyczne i Towarowa Giełda Energii już poczyniły szereg przygotowań, aby dostosować się do nowych przepisów. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez dyrektywę będzie uzyskanie statusu OTF (Organised Trading Facility) przez TGE. Jednym z warunków uzyskania pozwolenia jest wprowadzenie uznaniowości, a także przynajmniej jednego instrumentu finansowego. Pierwszy warunek został już spełniony, gdyż w regulaminie TGE wprowadzone zostały odpowiednie zapisy, na mocy których giełda ma możliwość ustalania maksymalnego wolumenu jednego zlecenia. W końcu 2017 roku TGE zawiesiło notowania na rynku uprawnień do emisji oraz na terminowym rynku praw majątkowych. Docelowo rynki te zostaną uruchomione później, a notowane tam towary będą miały charakter instrumentów finansowych.

Nowelizacje ustaw na rynku gazu ziemnego

1 października 2017 r. zaczęły obowiązywać dwie nowe regulacje - nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz nowelizacja ustawy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Pierwsza z nich wprowadza obowiązek magazynowania gazu ziemnego dla wszystkich podmiotów, które go importują. Istnieje możliwość składowania gazu poza granicami kraju, jednak wcześniej należy alokować zdolności transgraniczne, które będą mogły być wykorzystywane wyłącznie w celu sprowadzenia paliwa gazowego do kraju, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw na wypadek sytuacji kryzysowej, a nie np. na potrzeby komercyjne. Taki stan rzeczy niesie za sobą konsekwencje w postaci zwiększenia kosztów gazu importowanego, a tym samym mniejszej opłacalności lub całkowitego zawieszenia działalności spółek importujących gaz na polskim rynku. Firmy, które swojej szansy wypatrywały m.in. w korzystnym spreadzie między polską a niemiecką giełdą, będą miały bardzo utrudnione zadanie.

Druga znacząca zmiana, która weszła w życie od października 2017 r. jest związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 2015 r. i dotyczy zniesienia taryf gazowych dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi. Te będą rozliczane na podstawie urzędowego cennika zatwierdzanego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jeszcze do końca 2023 r. Jednak w chwili obecnej wydaje się niemożliwym jednoznaczne przewidzenie wpływu zniesienia taryf na zachowanie się cen rynkowych.

Trzy dominujące trendy technologiczne kształtujące polski rynek energii i gazu

Dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja rynku energii to trendy dominujące na rynku w 2017 r. Łącznie prowadzą one do transformacji rynku energii, która wiąże się również z rosnącym aktywnym udziałem społeczeństwa w kreowaniu współczesnego rynku energii.

Unijne trendy w energetyce oddziałują również na rynku krajowym. Mają wpływ na priorytety polityki energetycznej, determinują funkcjonowanie sektora energetycznego i wyznaczają obszary badań

i rozwoju zarówno dla branży, jak i współpracujących z nią gałęzi nauki czy partnerów biznesowychi infrastrukturalnych. Modyfikacji ulega również oferta kierowana do Klientów, tak biznesowych, jaki indywidualnych, w których istotną rolę odgrywają produkty i usługi okołoenergetyczne i innowacje.

Potrzeby innowacji i obszary zainteresowań spółek energetycznych różnią się w zależności od ich profilu i struktury korporacyjnej. Również modele wypracowywania nowych pomysłów technologicznych czy biznesowych mogą być bardzo zróżnicowane (spółki celowe, współpraca z instytucjami badawczymi i naukowymi, partnerami biznesowymi czy w ramach własnej organizacji).

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ