Partner serwisu
27 września 2018

Minister energii o transgranicznych umowach gazowych

Kategoria: Z życia branży

Z dniem 30 września 2018 r. upływa termin przekazania informacji dotyczących umów na dostawy gazu ziemnego mających wymiar transgraniczny.

Minister energii o transgranicznych umowach gazowych

Każde przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada zawarte umowy sprzedaży o charakterze transgranicznym na okres dłuższy niż rok, zobowiązane jest przekazać Ministrowi Energii informacje o:

  • okresie obowiązywania umowy,
  • określonych w umowie rocznych ilościach gazu,
  • określonych w umowie maksymalnych dziennych ilościach gazu w przypadku stanu alarmowego lub stanu nadzwyczajnego,
  • określonych w umowie punktach dostawy,
  • minimalnych dziennych i miesięcznych ilościach gazu,
  • warunkach wstrzymania dostaw gazu,

Dodatkowo należy wskazać, czy dana umowa – indywidualnie lub łącznie z innymi umowami zawartymi z tym samym dostawcą lub z podmiotami z nim powiązanymi – powoduje osiągnięcie lub przekroczenie 28% rocznego zużycia gazu w Polsce, tj. 4,73 mld m3.

Pozyskane informacje, po ich zanonimizowaniu, zostaną przekazane do końca września 2018 r. do Komisji Europejskiej i posłużą do przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa dostaw gazu na poziomie krajowym, regionalnym oraz unijnym.

                                                                            ***

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego wszelkie szczególnie chronione informacje handlowe otrzymywane, wymieniane lub przekazywane na mocy art. 14 ust. 6 są poufne i podlegają warunkom tajemnicy służbowej.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ