Partner serwisu
20 marca 2019

PGE wspólnie z Centrum Badawczym PAN na rzecz energetyki jutra

Kategoria: Aktualności

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Celem podpisanej umowy jest współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych technologii, które wesprą transformację polskiego sektora energetycznego. Centrum Badawcze KEZO w Jabłonnie to obecnie najnowocześniejsza tego typu jednostka badawcza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie.

PGE wspólnie z Centrum Badawczym PAN na rzecz energetyki jutra

Centrum Badawcze KEZO to zamiejscowe laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, którego celem jest prowadzenie badań nad czystymi technologiami energetycznymi. Budynek KEZO to jednocześnie przestrzeń do pracy badawczej i żywe laboratorium, w którym wykorzystywane są wszystkie dostępne lokalnie źródła energii odnawialnej, czyli słońce, wiatr, ciepło ziemi oraz biomasa; magazyny energii elektrycznej, ciepła i chłodu; instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz samochód elektryczny wykorzystywany do badań nad systemem V2G (Vehicle-to-Grid). Wszystkie urządzenia zintegrowane są w ramach Building Management System, co oznacza, że monitoruje się tam i steruje produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii, a w przyszłości będzie to zupełnie autonomiczny lokalny system energetyczny – Smart Energy System.

Rozszerzamy współpracę w dziedzinie badań i rozwoju o Centrum Badawcze KEZO – prawdziwy poligon badawczy Polskiej Akademii Nauk. Jestem przekonany, że synergia największego podmiotu w sektorze energetyki oraz najnowocześniejszego europejskiego centrum badawczego, przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnych technologii. Grupa PGE kładzie bardzo duży nacisk na obniżanie emisji, dlatego jesteśmy dumni, że możemy współpracować z najlepszymi na rzecz kreowania odpowiedzialnej energetyki przyszłości – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.


PGE i KEZO zamierzają współpracować przy prowadzeniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych, opracowywaniu opinii i ocen rozwiązań technicznych prowadzonych projektów oraz sporządzaniu analiz zawierających wyjaśnienia aspektów technicznych i naukowych zgłoszonych przez PGE.


Rozpoczynamy współpracę naszego Centrum Badawczego KEZO z PGE – liderem rynku energetycznego w Polsce, by stawić czoła nowym wyzwaniom, które stawia przed nami świat. Poprzez podpisanie tej umowy deklarujemy nasze wspólne działanie na rzecz kreowania kierunków rozwoju energetyki, szczególnie tej lokalnej, małoskalowej i prosumenckiej, przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych z naciskiem na odnawialne źródła energii. Połączenie świata nauki z jego potencjałem badawczym nastawionym na przekraczanie kolejnych granic, ze światem biznesu i jego wizją, a jednocześnie pragmatyką, jest przykładem odpowiedzialnego działania, oczekiwanego przez społeczeństwo – mówi prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.


W KEZO testowane są technologie, które docelowo służyć mają gospodarstwom domowym, budynkom użyteczności publicznej, osiedlom i przedsiębiorstwom, a także całym gminom. Instalacje dostępne w kompleksie laboratoriów są pokazowymi wersjami innowacyjnych technologii w większości niedostępnych jeszcze na polskim rynku. Służą one jako obiekty badań (są opomiarowane, analizowane pod kątem zebranych danych, a także odpowiednio modyfikowane operacyjnie), a jednocześnie stanowią funkcjonalne systemy zasilające budynki Centrum Badawczego w energię elektryczną, ciepło i chłód. Dzięki temu KEZO może być swoistą wyspą energetyczną tworząc autonomiczną mikrosieć, a instalacje spięte tam w jeden system pozwalają na dokładne pomiary i analizę ich parametrów pracy.


Energetyka, będąca pod wpływem globalnych trendów, wchodzi na drogę intensywnych zmian, a PGE ma ambicję bycia kreatorem nowych ścieżek rozwoju. Umowa z KEZO otwiera przed nami duże możliwości w tym zakresie. Każdy z prowadzonych w Grupie PGE projektów rozwojowych w obszarze odnawialnych źródeł energii, magazynowania, klastrów, mikrosieci, e-mobility czy smart grid i smart home, może być testowany w tym miejscu pod okiem najlepszych naukowców w kraju. Swoje badania i testy będą mogły tu także prowadzić start-upy, z którymi współpracujemy. Dzięki temu będziemy mogli maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z tej współpracy i docelowo odnieść korzyści biznesowe – dodaje Henryk Baranowski.


Kompleks KEZO stanowi zaplecze naukowe i technologiczne całego środowiska naukowego w Polsce, w dziedzinach badań ściśle powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Składa się z pięciu laboratoriów głównych, czyli z laboratorium technik słonecznych, laboratorium mikrosiłowni kogeneracyjnych i kotłów ekologicznych, laboratorium energetyki wiatrowej z tunelem aerodynamicznym, laboratorium inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki oraz zintegrowanego laboratorium Plus-Energetyczne, będącego budynkiem głównym. Ponadto w KEZO znajdują się różne mniejsze laboratoria, z których korzystać mogą naukowcy i start-upy.


Oprócz umowy ramowej o współpracy PGE podpisała także umowę trójstronną z KEZO i pracownikami PGE dotyczącą realizacji doktoratów wdrożeniowych. Grupa wyraziła również gotowość do realizacji wspólnych projektów ze środków pomocowych, o które występowało KEZO.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ