Partner serwisu
19 listopada 2019

Wysoki wynik sprzedaży wzmacnia EBITDA Grupy Energa po 9 miesiącach 2019 roku

Kategoria: Aktualności

Przez dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa Energa wypracowała już 1,74 mld zł EBITDA. To wynik o 10 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wyższe o 19 proc. niż rok wcześniej były też przychody Grupy ze sprzedaży, które wyniosły 9,065 mld zł.

Wysoki wynik sprzedaży wzmacnia EBITDA Grupy Energa po 9 miesiącach 2019 roku

Trzy kwartały 2019 roku były dla Grupy Energa okresem rozwoju nowych technologii oraz mocy wytwórczych w obszarze źródeł odnawialnych. Grupa konsekwentnie realizuje prace montażowe na terenie nowej Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW oraz średniej rocznej produkcji energii elektrycznej szacowanej na poziomie 75 GWh. Na obszarze 250 ha terenów rekultywowanych po kopalni węgla brunatnego powstaje dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Natomiast w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra, niedaleko Pruszcza Gdańskiego powstaje największy w Polsce magazyn energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh.

W obszarze wytwarzania prowadzone są również remonty i unowocześnianie działających elektrowni wodnych. Działania modernizacyjne zapewniają efektywną eksploatację tych aktywów przez kolejne lata, umacniając wysoki udział zielonej energii w miksie wytwórczym Energi. Grupa jako pierwsza w Polsce przygotowuje się do wdrożenia innowacyjnej technologii optymalizującej wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca, polegającej na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie. Pilotażowy program przeprowadzony na zbiorniku przy elektrowni wodnej w Łapinie zakończył się powodzeniem, co otwiera Grupie możliwości zastosowanie tej technologii na szerszą skalę.

- Grupa Energa inwestuje w swoją przyszłość i chce wyprzedzać oczekiwania odbiorców energii. Ekologia i nowoczesna technologia to nasza odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesną energetyką. Pozyskujemy środki finansowe z różnych, korzystnych źródeł krajowych i zagranicznych, dzięki czemu możemy rozszerzać nasze aktywności inwestycyjne, nie ograniczając zrównoważonego rozwoju całej Grupy. Jako krajowy lider w tym obszarze budujemy inteligentną sieć energetyczną w ramach programu Smart Grid. Ta technologia nie tylko skutecznie poprawi ciągłość dostaw prądu do odbiorców, ale umożliwi najbardziej efektywne zarzadzanie siecią i racjonalne wykorzystanie energii. W przeciwieństwie do innych państwowych spółek energetycznych nie mamy wielkich jednostek wytwórczych, więc rozwój aktywów odnawialnych, innowacyjnych systemów magazynowania energii, bogata i dopasowana do potrzeb oferta dla odbiorców oraz skuteczne zarzadzanie dystrybucją to nasze atuty na coraz bardziej konkurencyjnym rynku – mówi Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa.

Konsekwencja i skuteczność

W trzecim kwartale br. Grupa Energa przeprowadziła odpowiednie rozliczenia klientów zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 roku, stabilizującą ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dokonano rekalkulacji kwoty różnicy ceny oraz korekty przychodów przypadającej za I półrocze 2019 roku , a także uwzględniono należną za III kwartał rekompensatę finansową. Rozliczenie to wykazało brak negatywnego wpływu ustawy na wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż zarówno w okresie 9 miesięcy, jak i w III kwartale 2019 roku.

- Wyniki po dziewięciu miesiącach dają nam dobre podstawy do oceny tego roku i stanu realizacji zadań inwestycyjnych. Te przebiegają zgodnie z planem we wszystkich obszarach naszej aktywności. Wyniki łączne za trzy kwartały Linii Biznesowej Sprzedaż pokazują, że odpowiednio dostosowaliśmy naszą politykę cenową do obowiązujących regulacji. Równolegle w całej naszej strukturze trwa proces optymalizacji wydatków poprzez kierowanie środków na cele budujące wartość Grupy. Bazując na naszych kompetencjach i doświadczeniu oraz nawiązując korzystną współpracę z zewnętrznymi partnerami biznesowymi realizujemy innowacyjne projekty zwłaszcza w Linii Biznesowej Dystrybucji, które wzmacniać będą naszą konkurencyjność na rynku - podkreśla Jacek Kościelniak, wiceprezes zarząd Energi SA ds. finansowych.

W ciągu 9 miesięcy 2019 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1,1 mld zł, o 6 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku, z czego prawie 945 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucja. W ramach zaplanowanych projektów w Dystrybucji, środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. W efekcie tych inwestycji w okresie 9 miesięcy br. przyłączono 44,8 tys. nowych odbiorców, wybudowano i zmodernizowano 3 107 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 133 MW nowych odnawialnych źródeł energii.

Wyniki Linii Biznesowych

W Linii Biznesowej Dystrybucja EBITDA za 9 miesięcy br. roku wyniosła 1 303 mln zł wobec 1 364 mln zł rok wcześniej. Na wynik wpływ miała m.in. niższa marża będąca efektem wyższych cen zakupu energii na pokrycie strat sieciowych r/r oraz opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy na 2019 rok. Na ostateczny wynik Linii wpływ miały także wyższe koszty OPEX. Z punktu widzenia zużycia energii mniej korzystne były też warunki pogodowe, zarówno rok do roku (cieplejsza zima i chłodniejsze lato, które przełożyły się na mniejsze zapotrzebowanie na energię odpowiednio na ogrzewanie i klimatyzację), jak i w porównaniu z innymi OSD.

Po trzech kwartałach br. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła 226 mln zł, rok wcześniej było to 234 mln zł. Na wynik wpływ miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena sprzedaży w elektrowni w Ostrołęce i w elektrowniach wodnych oraz wyższy wolumen produkcji CHP i wiatru) oraz wyższe przychody ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Z drugiej strony na wynik oddziaływały również koszty paliw, koszty zakupu uprawnień do emisji oraz koszty stałe, m. in. remontu średniego bloku nr 2 w elektrowni w Ostrołęce.

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż za 9 miesięcy 2019 roku wyniosła 258 mln zł i była wyższa o 208 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Na wzrost EBITDA wpłynął efekt niskiej bazy poprzedniego roku, obniżenie kosztów umorzenia praw majątkowych i akcyzy, a także rozwiązanie części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące zamrożenia taryfy G w związku z ustawą z 29 grudnia 2018 roku, stabilizującej ceny energii elektrycznej. Wdrożenie tejże ustawy  nie miało negatywnego wpływu na wyniki finansowe Linii Biznesowej w omawianym okresie.

źródło: energa.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ