Partner serwisu
14 maja 2020

W Nadrenii Shell planuje budowę zakładu skraplania biogazu

Kategoria: Aktualności

Shell planuje budowę zakładu skraplania gazu ziemnego w rafinerii zlokalizowanej w niemieckiej Nadrenii. Instalacja ta będzie w przyszłości produkować neutralne pod względem CO2 paliwo LNG, które sprzedawane będzie klientom w Niemczech na stacjach Shell LNG. Aby to osiągnąć Shell będzie wykorzystywać biometan. Planowany zakład skraplania gazu ma mieć roczną zdolność produkcyjną około 100 000 ton. Początkowo Shell chce pomóc zredukować ok 1 miliona ton emisji CO2 rocznie poprzez zastosowanie paliwa bioLNG w niemieckim drogowym transporcie ciężkim.

W Nadrenii Shell planuje budowę zakładu skraplania biogazu

Do 2022/23 roku Shell planuje zbudować zakład w Godorf – dzielnicy miasta Kolonia. Gaz będzie tam schładzany do temperatury –162°C i dzięki temu skraplany. Do metanu transportowanego przez istniejącą sieć gazociągową będzie dodawany biometan pozyskiwany przez Shell. Skroplona mieszanina metanu i biometanu będzie dystrybuowana na stacje paliw Shell LNG przy użyciu cystern.  

– Jesteśmy dumni z tego, że Nadrenia została wybrana na miejsce powstania tej inwestycji. Dzięki infrastrukturze rafinerii i naszego regionu, a także doświadczeniu naszych pracowników, możemy uważać siebie za wszechstronny ośrodek energetyczno-chemiczny, który oferuje odpowiednie warunki do aktywnego przekształcania systemu energetycznego. Inwestycja w tak duży i przełomowy projekt, szczególnie w czasach pandemii, jest wyraźnym zobowiązaniem wobec lokalizacji i transformacji energetycznej — mówi dyrektor rafinerii dr Marco Richrath.

Oprócz samego skraplania gazu planowany zakład będzie zajmować się też jego oczyszczaniem i osuszaniem. Dysponować będzie trzema zbiornikami o pojemności około 1000 m3 do przechowywania paliwa i dwiema stacjami napełniania cystern. System zaprojektowano zgodnie z najnowszymi standardami i praktykami. Shell planuje złożyć wymagane dokumenty w drugiej połowie 2020 roku i rozpocząć budowę wiosną 2021 r. po odpowiednich konsultacjach.

Firma chce, w skali całego kraju, oferować klientom biometan jako przystępne cenowo i neutralne pod względem emisji CO2 paliwo dla transportu ciężkiego. Zakład stanowi element szerzej zakrojonej koncepcji obejmującej cały krajowy łańcuch wartości dla ciężkiego transportu drogowego. Oprócz zakładu skraplania gazu w Kolonii-Godorfie uwzględnia ona także pozyskiwanie biometanu, głównie z nawozu zwierzęcego (obornika), a także dystrybucję LNG (neutralnego pod względem emisji CO2) za pośrednictwem stacji paliw Shell LNG. Firma realizuje również plan rozbudowy swojej sieci stacji detalicznych Shell LNG w Niemczech, gdzie ma powstać do 40 placówek w 2023 roku. Ponadto firma zamierza stopniowo przestawiać własną flotę cystern na LNG.

Fabian Ziegler, prezes zarządu niemieckiego oddziału Shell, wyjaśnia: – Ten krok dowodzi, że mamy poważne podejście do zobowiązań porozumienia paryskiego dotyczących klimatu, a naszą ambicją w skali globalnej jest działanie jako firma energetyczna z zerowym poziomem emisji netto. Ten cel chcemy osiągnąć najpóźniej do 2050 roku. Obejmuje to plany redukcji emisji CO2 z produktów energetycznych sprzedawanych przez Shell o około 30% do 2035 r. i o około 65% do 2050 r. Technologia LNG z odpowiednim wsparciem jest dojrzała, dostępna i konkurencyjna. Jest to ważny krok, który możemy i chcemy zrobić teraz. Cieszymy się również, że inne podmioty publiczne i prywatne chcą z nami współpracować w różnych obszarach łańcucha wartości nad dalszym rozwojem produkcji bioLNG, jeśli pozwoli na to zapotrzebowanie klientów”.

Informacje o LNG i bioLNG:

Skroplony gaz ziemny (LNG) to czysta, bezbarwna i nietoksyczna ciecz powstająca po schłodzeniu gazu ziemnego do –162°C. Jako paliwo może odegrać istotną rolę w realizacji celów energetycznych i klimatycznych w Niemczech oraz w Europie ze względu na mniejszy ślad węglowy i znacznie niższe poziomy emisji tlenków azotu, siarki oraz cząstek stałych w porównaniu z olejem napędowym.

Z badania przeprowadzonego przez Thinkstep wynika, że paliwo LNG oferowane przez Shell może się przyczynić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, metanu i N2O (w koncepcji od wydobycia do wykorzystania) o 22% w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Pojazdy na LNG są też cichsze w porównaniu z pojazdami na olej napędowy. Dodawanie bioLNG wytwarzanego z biometanu, który jest pozyskiwany z odpadów organicznych lub źródeł odnawialnych, może zredukować ślad węglowy tradycyjnie pozyskiwanego LNG aż do całkowitej neutralności.

Shell pracuje nad dojrzałym łańcuchem dostaw neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa LNG, aby jeszcze bardziej zredukować wydzielanie gazów cieplarnianych. Zasadniczym składnikiem tego procesu jest biometan, który można produkować z różnego rodzaju odpadów organicznych, takich jak odpady rolnicze, odpady komunalne i nawóz zwierzęcy. Intensywność emisji dwutlenku węgla w przypadku biometanu bardzo się różni w zależności od surowca używanego do jego produkcji i mieści w zakresie od – 88 g CO2/MJ do +50 g CO2/MJ (wg Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii II UE). Mieszając biometan z metanem, jako paliwem kopalnym o różnej intensywności emisji dwutlenku węgla, Shell może oferować klientom z branży transportu ciężkiego paliwo LNG o średniej intensywności emisji 0 g CO2/MJ lub nawet niższej. Przykładowo produkując biometan z nawozu zwierzęcego możemy zaoszczędzić nawet do 1 mln ton CO2.

Z badań przeprowadzonych w 2019 r. przez Niemiecki Urząd Energetyki (DENA), Shell i Federalny Urząd Ochrony Środowiska (UBA) wynika, że stosowanie LNG, a w szczególności bioLNG może znacznie przyczynić się do dekarbonizacji transportu drogowego. Wykorzystanie tego potencjału jest tym ważniejsze, że w przyszłości przewiduje się dalszy wzrost emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ