Partner serwisu
18 maja 2020

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

Kategoria: Aktualności

- Pierwszy kwartał 2020 roku na rynkach energii elektrycznej charakteryzował się znacznie niższymi cenami niż oczekiwano. Średnia cena wyniosła 27,53 euro za MWh, w porównaniu do 47,82 euro za MWh w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku. Pomimo tego, Grupa INTER RAO Lietuva, dzięki znaczącemu udziałowi wyników z działalności w Polsce oraz wyników farmy wiatrowej, zdołała pozostać na ścieżce rentowności oraz uzyskać skonsolidowany wynik na poziomie niezwykle zbliżonym do osiągniętego w pierwszym kwartale 2018 roku. Zysk netto pierwszego kwartału 2020 roku wyniósł 2,4 miliona euro. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 3,7 miliona euro przy marży EBITDA na poziomie 6,3%. Grupa wypracowała 0,12 euro zysku na jedną akcję - powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosły 58,2 mln euro, o 45,7% mniej niż w pierwszych 3 miesiącach 2019 r. Spadek przychodów spowodowany był niższymi obrotami w handlu energią elektryczną na większości rynków, z wyjątkiem rynku polskiego, na którym odnotowano wzrost wolumenów.

Na wszystkich rynkach cena nabywanej energii elektrycznej była niższa w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r. Ceny dla odbiorców również spadły w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Dochody

W rezultacie, zysk brutto Grupy spadł o 38,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, ale marża zysku brutto Grupy wyniosła w okresie sprawozdawczym 8,44% wobec 7,43% w okresie styczeń-marzec 2019 r.

Znaczący udział w skonsolidowanych wynikach miały wyniki z działalności prowadzonej w Polsce oraz wyniki farmy wiatrowej. W okresie sprawozdawczym, farma wiatrowa Vydmantai, UAB wyprodukowała większą ilość energii elektrycznej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, dzięki lepszym warunkom meteorologicznym: średnia prędkość wiatru w I kwartale 2020 r. wyniosła 7,87 m/s w porównaniu do 7,26 m/s rok temu.

W porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, zysk operacyjny Grupy obniżył się o 54,9% i wyniósł 2,7 mln euro.

W ujęciu segmentowym, marża operacyjna podstawowego segmentu handlu energią elektryczną spadła o 2,7 punktu procentowego r/r, do 2,0% w I kwartale 2020 r. W segmencie wytwarzania energii odnotowano znaczny wzrost przychodów i zysku operacyjnego, ze względu na lepsze warunki meteorologiczne na obszarze farmy wiatrowej Vydmantai. W rezultacie, udział tego segmentu w zysku operacyjnym Grupy wzrósł do wyjątkowo wysokiego poziomu 57,7% w I kwartale 2020 r. z zaledwie 16,3% rok wcześniej.

Zysk netto Grupy w okresie styczeń-marzec 2020 r. obniżył się do 2,4 mln euro z rekordowego poziomu 6,4 mln euro w I kwartale 2019 r. i był zbliżony do wyniku za I kwartał 2018 r. Marża netto również zmalała z 6,0% rok temu do 4,2% w okresie sprawozdawczym.

źródło: newseria.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ