Partner serwisu
29 lipca 2020

Remondis na rynku mocy razem z Enel X

Kategoria: Aktualności

Grupa REMONDIS, największy dostawca usług komunalnych w Polsce, podsumowała dotychczasowy udział w rynku mocy. Po zakończonym sukcesem etapie pilotażowym zapowiada zwiększenie swojego udziału w programach DSR i rozszerzenie ich na kolejne zakłady przetwórcze. Partnerem REMONDIS w programach DSR jest agregator Enel X.

Remondis na rynku mocy razem z Enel X

Rynek mocy to mechanizm mający wspierać stabilność systemu elektroenergetycznego w kraju. Jednym z jego elementów jest udział w nim odbiorców energii, czyli tzw. programy Demand Side Response (DSR). W programach DSR przedsiębiorstwa - szczególnie te z energochłonnych branży - w zamian za gotowość do czasowego ograniczenia poboru mocy otrzymują wynagrodzenie finansowe.

Udział REMONDIS w rynku mocy

Grupa REMONDIS bierze udział w programach DSR od 2020 roku. Do tej pory udział ten miał charakter pilotażowy i obejmował pięć z 24 zakładów przetwarzania odpadów komunalnych. Deklarując możliwość redukcji poboru mocy na poziomie 0,8 MW, w roku 2020 REMONDIS uzyska kilkadziesiąt tys. złotych wynagrodzenia. Od momentu dołączenia do programu DSR do tej pory żaden zakład nie był wzywany do redukcji, a zatem nie było potrzeby faktycznego ograniczania poboru energii.

REMONDIS zdecydował się na udział w programie DSR przy wsparciu i za pośrednictwem agregatora, firmy Enel X. Taka decyzja podyktowana była m. in. brakiem wcześniejszego doświadczenia grupy w realizacji usług DSR oraz korzyściami wynikającymi z takiego pośrednictwa. Są to m. in. możliwość zgłaszanie okresów niedyspozycji, ochrona przed karami PSE za niewykonanie ograniczenia poboru energii czy przejęcie przez agregatora ryzyka związanego z zarządzaniem całym procesem redukcji poboru energii. Przy wsparciu Enel X przeprowadzono ocenę możliwości ograniczenia poboru mocy poszczególnych zakładów i pomyślnie przeprowadzono tzw. testy redukcji, będące warunkiem przystąpienia do programu.

Ciągła optymalizacja kosztów

Grupa jest największym dostawcą usług komunalnych w Polsce, działając w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej. Podmioty z grupy obsługują ok. 4 mln mieszkańców w piętnastu województwach, a roczny obrót grupy w roku 2019 wyniósł 1,4 mld złotych.  

REMONDIS nieprzerwanie inwestuje w instalacje zagospodarowujące odpady, w tym w instalacje granulacji styropianu, kompostowania odpadów zielonych, produkcji paliwa alternatywnego, przetwarzania sprzętu elektronicznego i elektrycznego, sortownie surowców wtórnych i szkła czy przetwarzanie mechaniczno-biologiczne. Wraz z rozwojem i kolejnymi instalacjami rośnie zapotrzebowanie grupy na energię – obecnie w ramach centralnego zakupu REMONDIS zamawia jej ok. 15 GW rocznie.

Grupa nieustannie poszukuje możliwości obniżenia kosztów energii. Od roku 2014 zapoczątkowała zakup grupowy. W trybie ciągłym prowadzona jest analiza zużycia, dobór taryf, optymalizacja zamawianej mocy i opłat stałych oraz kompensacja mocy biernej. Prowadzane są też zaawansowane analizy inwestycji we własne instalacje fotowoltaiczne.

Po udanym wdrożeniu pilotażowym, REMONDIS planuje dalsze rozszerzenie programu DSR o kolejne zakłady oraz zwiększenie przychodów z tytułu udziału w rynku mocy.

Komentarz Małgorzaty Błaszczykiewicz

odpowiadającej za projekty energetyczne w grupie REMONDIS

Po wprowadzeniu grupowego zakupu energii i optymalizacji kosztów dystrybucji, udział w programie DSR jest kolejnym krokiem dającym nam możliwość ograniczenia cen zakupu oraz minimalizowania skutków wzrostu cen energii w ostatnich latach.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy w Enel X i udziału w programie DSR. Wszystkie zakłady w nim uczestniczące zamierzają go kontynuować. Jesteśmy na etapie szczegółowego omawiania wyników testów w celu kontynuacji i bardziej efektywnych możliwości redukcji, rozważamy też rozszerzenie współpracy o kolejne zakłady.

Rozpoczęliśmy współpracę z Enel X w momencie, kiedy warunki zdania testów były trudniejsze i bardziej wymagające pod względem organizacyjnym niż te, które będziemy musieli spełnić w przyszłości. Chociażby ze względu na ograniczenie długości testów redukcji. Mając na uwadze te zmiany oraz zdobyte już doświadczenia, zamierzamy rozwijać programy DSR w naszych zakładach, i zwiększać związane z nimi przychody.

źródło: informacja prasowa
fot. fot. REMONDIS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ