Partner serwisu

Ilość uprawnień do emisji za 2013 r.

Kategoria: Aktualności

W przyszłym tygodniu poznamy ostateczną decyzję Komisji Europejskiej odnośnie liczby uprawnień do emisji za 2013 r. możliwych do wydania na rachunki operatorów.

Ilość uprawnień do emisji za 2013 r.

W ostatnich dniach poczyniono szereg kroków mających na celu finalne uzgodnienie z Komisją Europejską wielkości przydziałów dla instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji na terytorium Polski. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej co do liczby uprawnień do emisji za 2013 r. możliwych do wydania na rachunki operatorów spodziewana jest w przyszłym tygodniu.

W przypadku derogacji dla wytwórców energii elektrycznej uprawnienia do emisji mogą być wydane podmiotom dopiero po udokumentowaniu poniesionych kosztów inwestycyjnych na zadania inwestycyjne uwzględnione w krajowym planie inwestycyjnym.

Niezależnie od prac toczących się w Komisji Europejskiej nad oceną sprawozdania złożonego przez Polskę, toczą się intensywne prace nad wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. W dniu 3 kwietnia br. będzie on przedmiotem obrad stałego komitetu Rady Ministrów a następnie niezwłocznie zostanie przekazany Radzie Ministrów.

Informacje techniczne

Z uwagi na to, że zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie 2003/87/WE uprawnienia wydawane bezpłatnie mogą nie pokryć wielkości całkowitej emisji wytworzonej przez daną instalację w 2013 roku, przedsiębiorstwa już teraz powinny zapewnić odpowiednie saldo rachunku instalacji gwarantujące możliwość dokonania rozliczenia emisji. Liczba jednostek na rachunku powinna pokrywać różnicę pomiędzy liczbą uprawnień wydanych bezpłatnie w ramach art. 10a i 10c, a wartością emisji wynikającą ze zweryfikowanego raportu za rok 2013.

Transfer jednostek pomiędzy rachunkami w rejestrze obarczony jest 26-ciogodzinnym opóźnieniem, a w przypadku transferu pomiędzy rachunkami należącymi do różnych podmiotów wymagane jest, aby rachunek docelowy znajdował się na liście rachunków zaufanych (dodanie rachunku docelowego do w/w listy trwa 7 dni roboczych). Sama operacja rozliczenia emisji z rachunku instalacji realizowana jest bez opóźnienia.

źródło: Ministerstwo Środowiska

fot.: photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ