Partner serwisu
31 sierpnia 2021

Minister Kurtyka na Polsko-Niemieckiej Radzie ds. Ochrony Środowiska

Kategoria: Z życia branży

Różnorodność biologiczna, leśnictwo oraz gatunki CITES to główne tematy XIX posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady ds. Ochrony Środowiska. W spotkaniu, które odbyło się 27 sierpnia 2021 r., uczestniczyli m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz niemiecka minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Svenja Schulze.

Minister Kurtyka na Polsko-Niemieckiej Radzie ds. Ochrony Środowiska

Minister Kurtyka, otwierając posiedzenie, podkreślił, że ma ono charakter jubileuszowy – w 30. rocznicę utworzenia Rady, powołanej 17 czerwca 1991 r. w Bonn. W tym samym dniu został także zawarty, kluczowy dla kształtowania polsko-niemieckich relacji bilateralnych, „Traktat pomiędzy RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.

– Przez 30 ostatnich lat udało się wiele osiągnąć w obszarach funkcjonowania Rady, takich jak współpraca w zakresie ochrony środowiska na poziomie krajowych i lokalnym. To dowód na to, że forum to jest miejscem efektywnego dialogu sektorowego, który z całą pewnością warto kontynuować – powiedział Minister Kurtyka.

Jak zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, Republika Federalna Niemiec jest dla Polski kluczowym partnerem w regionalnej współpracy dotyczącej ochrony środowiska i klimatu.

– W tym zakresie nie chodzi tylko o aktywność ministerstw z Warszawy czy Berlina, ale przede wszystkim regionów przygranicznych – polskich województw i niemieckich landów – powiedział.

Minister zwrócił uwagę, że współpraca Polski i Niemiec w obszarze środowiska i klimatu wpisuje się także w trwające na forum Unii Europejskiej dyskusje.

– W najbliższych miesiącach szczególnie istotne będę negocjacje pakietu legislacyjnego „Fit for 55". Liczymy na znalezienie wspólnych mianowników z partnerem niemieckim w tej dyskusji. Ostateczny kształt tych regulacji będzie determinować naszą transformację energetyczno-klimatyczną, która stanowi kluczowy element dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Niemiec – wyjaśnił.

Jak dodał minister Kurtyka, w ochronie przyrody rok 2021 upływa pod znakiem toczących się na forum międzynarodowym prac nad nowymi globalnymi ramami dla różnorodności biologicznej po 2020 roku, a na forum unijnym – prac przygotowujących wdrożenie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, przyjętej w ubiegłym roku.

– Ważna jest  dyskusja nad zawartością tych dokumentów i możliwościami rozwiązywania pojawiających się wyzwań związanych z ich wdrażaniem. Również leśnictwo i gospodarka leśna w Unii Europejskiej nabierają nowego wyrazu w świetle opublikowanej zaledwie kilka tygodni temu „Strategii leśnej Unii do 2030 r.”. Obecnie zapadają kluczowe decyzje, które będą kształtować tę dziedzinę na kolejne dziesiątki lat – zauważył.

Jednym z nadrzędnych wyzwań jest uzgodnienie kluczowych definicji zawartych w Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności, takich jak: ochrona ścisła, odtwarzanie, „stare lasy”, a także podział wysiłków między państwami członkowskimi w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów Strategii oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania.

Szef resortu klimatu i środowiska przypomniał, że sektor leśny wraz z sektorem drzewnym stanowią istotną część gospodarki w obu państwach. Przyczyniają się one do osiągania zrównoważonego rozwoju w regionie, uwzględniającego aspekt społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

– Nie mniej ważnym tematem jest kwestia postępowania z zatrzymywanymi na granicy zewnętrznej UE żywymi zwierzętami gatunków CITES. Biorąc pod uwagę rosnący ruch turystyczny i handel międzynarodowy jest to coraz większe wyzwanie – dodał.

źródło: www.gov.pl/web/klimat
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ