Partner serwisu
Tylko u nas
25 marca 2015

Dziewięć bolączek

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Wśród mnogości w istocie nierozstrzygniętych i nadal otwartych kwestii wybijają się dwa problemy, w których zgodność opinii jest trudna do zakwestionowania. Pierwszym problemem jest rozwój źródeł wykorzystujących zasoby odnawialne, dla których czynnikiem sprawczym są antropogenne zmiany klimatyczne. Ale więcej emocji budzić może stwierdzenie o końcu ery wielkich inwestycji sektora („The market for plants is over”).

 

Dziewięć bolączek

W publikacji [1] przedstawiono przegląd opinii, kontynuowany w [2], zaś szerokie ich spektrum prezentują: niedawna debata w środowisku ekonomistów, związanych z energetyką (opublikowana w sztandarowym czasopiśmie Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Ekonomiki w Energetyce (IAEE – Economics of Energy & Environmental Policy, [3÷6]) oraz zapisy Połączonej Sekcji Otwarcia oraz Panelu Energetycznego na konferencji POWER-GEN Europe [7]. Ta ostatnia pozycja jest szczególnie interesująca, gdyż zawiera opinie przedstawicieli globalnych firm sektora energii na temat podstawowych dylematów:

• Jaka struktura regulacji będzie najlepsza dla europejskiego sektora elektroenergetyki: pełna regulacja, pełne otwarcie lub struktura łącząca elementy obydwu podejść?

• Czy przy istniejących ekonomicznych, technicznych i regulacyjnych ograniczeniach należy wywierać tak silny nacisk na szybką realizację programu dekarbonizacji w Europie?

• Jaka jest najlepsza dostępna ścieżka rozwoju generacji nieciągłej („intermittent”) w Europie?

• Co decydenci polityczni winni dokonać z Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EW-ETS)?

• Co wywoła najsilniejszy pozytywny efekt na rozwój w Europie wielkoskalowych projektów w obszarze wytwarzania?

• Co w Twojej opinii z największym prawdopodobieństwem najbardziej wpłynie na europejski sektor energii elektrycznej w następnym pięcioleciu?

• Jaka jest Twoja opinia o następującej konsolidacji dostawców wyposażenia i usług?

• Czy oczekujemy, że rozwój rynku samochodów elektrycznych znacząco zwiększy zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie w ciągu następnej dekady?

• Jaki czynnik – zgodnie z Twoimi oczekiwaniami  – będzie odpowiedzialny w największym stopniu za przyrost mocy zainstalowanej w Europie w ciągu najbliższego dziesięciolecia?

Aby uzyskać odpowiedzi możliwie miarodajne, wprowadzono nową formę zasięgania opinii audytorium: powszechne głosowanie uczestników ewentów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Odpowiedzi były czasami zaskakujące i będą zapewne przedmiotem wymiany poglądów na długo po zamknięciu obrad POWER-GEN.

Więcej w magazynie 2/2015 Enegetyka Cieplna i Zawodowa

fot. photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ