Partner serwisu

Mitem jest sezon grzewczy…

Kategoria: Ciepłownictwo

Jak powinny zachowywać się przedsiębiorstwa ciepłownicze, gdy wciąż brak jest uregulowań prawnych, do których można byłoby odwoływać się przy wykonywaniu strategicznych ruchów? – Czekanie nie jest dobrym rozwiązaniem, ale i moment na podejmowanie decyzji inwestycyjnych – bardzo trudny – przyzn

Mitem jest sezon grzewczy…

W jaki sposób powinna przebiegać liberalizacja rynku ciepła? Czy metoda ex post, jako element pośredni między zastaną sytuacją a wolnym rynkiem, jest dobrym rozwiązaniem?

W mojej ocenie to optymalna metoda. Skoro nie ma powszechnej zgody politycznej, żeby uwolnić ciepłownictwo, to jest to pewien etap przejściowy. Metoda ex post i wprowadzenie rozwiązania poziomu cenowego to szansa na większą swobodę gospodarczą. Polega na tym, że jeżeli ceny w nowych taryfach nie wzrosną ponad określony pułap, przedsiębiorstwo przygotowuje taryfę i wprowadza ją samo, bez konieczności zatwierdzenia przez URE, jedynie informując urząd o wprowadzonej taryfie. Ten ma określony czas, żeby ją sprawdzić, ale tylko na zasadzie, czy ceny stawki opłat nie wzrosły więcej niż dopuszczalny poziom. W związku z tym najistotniejszym jest określić, jak ten poziom będzie definiowany. Jest zgoda, że będzie wyznaczany przez RPI, czyli wskaźnik inflacji, plus zmiany kosztów niezależnych od przedsiębiorstwa. Postulujemy bardzo mocno, żeby w ramach tych kosztów oprócz paliwa również uwzględnić koszty zakupu uprawnień emitowania CO2. Metoda ex post to dobre rozwiązanie, aczkolwiek niedocelowe.

Nie ma natomiast dobrego rozwiązania w Prawie energetycznym dotyczącego metody liczenia zwrotu na kapitale. Dzisiejsze uregulowanie daje dodatkowe kompetencje i uprawnienia dla prezesa URE do kształtowania tychże warunków. Uważamy, że danie regulacji urzędowi powołanemu do przestrzegania prawa, kompetencji ustalania wysokości np. zwrotu na kapitale, a tutaj dodatkowo jeszcze kształtowania parametrów, które wpływają na jego wysokość, jest rozwiązaniem wadliwym nie tylko merytorycznie, ale również pod względem prawnym.


Rozmawiała: Joanna Jaśkowska
 

Fot. IGCP
 

Cały wywiad z Jackiem Szymczakiem znajdą Państwo w magazynie "Energetyka Cieplna i Zawodowa" nr 3/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ