Partner serwisu

W ciepłownictwie wieje chłodem

Kategoria: Ciepłownictwo

Kierunki rozwoju systemów ciepłowniczych cz. 1

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Czy systemy ciepłownicze będą się rozwijały? Odpowiedź musi być twierdząca. W perspektywie najbliższych 40-50 lat będą, jak do tej pory, niezbędnym elementem infrastruktury polskich miast. Należy się jednak liczyć z tym, że sumarycznie moc zamówiona nie będzie większa niż obecnie, prawdopodobnie nastąpi niewielki spadek sprzedaży ciepła.

W ciepłownictwie wieje chłodem

W nowej dyrektywie 2012/27/EC w  sprawie efektywności energetycznej postawione zostały cele, które zobowiązują kraje członkowskie do opracowania strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych jak i prywatnych, rozpoczęcia od dnia 1 stycznia 2014 r. procesów termorenowacji w 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji rządowej oraz ustanowienia systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej, nakładającego na dystrybutorów energii obowiązek osiągnięcia oszczędności energii równego 1,5% wielkości ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Odbiorcy energii, w tym odbiorcy ciepła, powinni otrzymywać aktualne informacje na temat swojego zużycia energii, aby mogli reagować i zmniejszać jej zużycie. Kraje członkowskie powinny także sprecyzować wymogi dotyczące dostępu do informacji oraz sprawiedliwego i dokładnego rozliczania w oparciu o rzeczywiste zużycie w przypadkach, gdy inteligentne liczniki nie będą dostępne do 2020 r. Muszą określić też wymogi związane z opomiarowaniem i rozliczaniem indywidualnego zużycia w budynkach i rozliczaniem indywidualnego zużycia w budynkach wielolokalowych ciepła, chłodu i ciepłej wody dostarczanych przez systemy ciepłownicze i chłodnicze.

Tak sformułowane cele, jeżeli zostaną chociaż częściowo zrealizowane, wpłyną na ograniczenie sprzedaży ciepła.

 

Autor: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

fot.: BMP'

 

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 6/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ