Partner serwisu
31 marca 2015

Andrzej Bartosik, PSE: Przyszłość rysuje się w jaśniejszych barwach

Kategoria: XIII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle

– W ostatnim okresie, w tym w szczególności w roku 2014, ceny energii elektrycznej na Zachodzie uległy zmniejszeniu. Polska w 2014 r. po raz pierwszy w historii stała się importerem netto energii elektrycznej. PSE udostępnia transgraniczne zdolności przesyłowe dla potrzeb wymiany energii elektrycznej w maksymalnym możliwym zakresie i wysokości niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego – mówi Andrzej Bartosik, zastępca dyrektora Departamentu Przesyłu PSE S.A.

Andrzej Bartosik, PSE: Przyszłość rysuje się w jaśniejszych barwach

Jednak obecnie nasze realne zdolności handlowe wymiany energii na profilu synchronicznym (granice z Niemcami, Czechami i Słowacją), w tym w szczególności w kierunku importu, są ograniczone dużymi przepływami nieplanowymi na zachodniej granicy. Przyczyną jest brak limitu wymiany pomiędzy obszarem niemieckim i austriackim oraz duża wymiana handlowa pomiędzy tymi państwami (która jest w części realizowana sieciami państw trzecich, w tym Polski). Nieprzewidywalność tych przepływów spowodowana jest tym, że dużo energii jest produkowane przez źródła odnawialne (głównie w źródłach wiatrowych) w północnej części Niemiec. Z uwagi na ww. przepływy nieplanowe, ich zmienność i nieprzewidywalność, ze względu bezpieczeństwa zdolności przesyłowe nie mogą być udostępniane w ramach aukcji o dłuższych horyzontach czasowych. Dlatego zdolności przesyłowe w kierunku importowym na profilu synchronicznym wyznaczane i udostępniane są dla potrzeb wymiany transgranicznej w trybie alokacji śróddziennych (tzn. w dniu dostawy), na podstawie bieżącej oceny sytuacji sieciowej, kiedy jest możliwość uwzględnienia wpływu  transakcji handlowych realizowanych na podstawie wyników aukcji o dłuższych horyzontach czasowych.

Zwiększenie możliwości importowych
W najbliższej przyszłości jest szansa na zwiększenie możliwości importowych. PSE realizuje szeroki program inwestycyjny w tym zakresie. Budujemy połączenie Polska-Litwa, wraz z niezbędną rozbudową systemu polskiego w północno-wschodniej części, umożliwiającą wymianę handlową ok. 500 MW od 2016 r. Na granicy z Niemcami, wraz operatorem niemieckim 50 Hertz, PSE  instalują przesuwniki fazowe. Proces ma się zakończyć  w 2017 r. i zakładamy, że umożliwi on wzrost zdolności wymiany mocy na przekroju synchronicznym o 500 MW dla importu oraz 1500 MW dla eksportu. 

Rozbudowujemy także sieć przesyłową w zachodniej Polsce, co powinno umożliwić dalszy wzrost zdolności wymiany mocy na przekroju synchronicznym w ciągu najbliższych 6-10 lat łącznie do poziomu 2000 MW w kierunku importu i 2500 MW w kierunku eksportu. 

Ograniczenie przepływów transgranicznych
Mimo obecnych trudności, przyszłość rysuje się w jaśniejszych barwach. Powyższe programy inwestycyjne mają także na celu umożliwienie ograniczenie nieplanowych przepływów transgranicznych, co oprócz zwiększenia możliwości udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych, przyczyni się do lepszego wykorzystania polskiej infrastruktury sieciowej, zwiększy możliwości absorpcji energii z farm wiatrowych oraz poprawi bezpieczeństwo pracy KSE i całego regionu centralno-wschodniej Europy (CEE). Trzeba pamiętać, że Polska historycznie była eksporterem energii elektrycznej. W 2014 r. nasze saldo wymiany uległo zmianie na importowe +2,6 TWh w stosunku do eksportowego -4,5 TWh w roku 2013, jednakże zwiększenie możliwości importowych jest ograniczone, ze względu na wskazane, problemy z przepływami nieplanowymi na naszej zachodniej granicy. Oprócz realizowanego programu inwestycyjnego, aktywnie działamy w ramach ENTSO-E i CEE, aby wyznaczanie zdolności przesyłowych w  regionie odbywało się w sposób skoordynowany, z wykorzystaniem praw fizyki (metoda FBA), co pozwoliłoby na ograniczenie przepływów nieplanowych i dodatkowe zwiększenie zdolności wymiany transgranicznej. Jest to proces trudny, ponieważ nie wszystkie strony są zainteresowane jego właściwym i szybkim wdrożeniem.

Mechanizm Market Coupling
Zakładamy, że wdrożenie FBA będzie możliwe w perspektywie kilku lat. Ponadto na profilu synchronicznym planowane jest wdrożenie alokacji zdolności przesyłowych wg. mechanizmu Market Coupling (tj. wg mechanizmu stosowanego na połączeniu ze Szwecją). Powyższe spowoduje, że uczestnicy rynku nie będą musieli uczestniczyć wprost w organizowanych przetargach na zdolności transgraniczne jak ma to miejsce obecnie, będą zawierali transakcje kupna/sprzedaży na giełdach, a zdolności będą alokowane automatycznie, poprzez giełdy energii na podstawie różnic cen. Wdrożenie mechanizmu Market Coupling spowoduje również bardziej efektywne wykorzystanie zdolności wymiany transgranicznej. Zakładamy wdrożenie tego mechanizmu na profilu synchronicznym wraz z wdrożeniem FBA.

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ