Partner serwisu

Dzień pierwszy

Kategoria: VII Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce

Ochrona środowiska w polskiej energetyce wiąże się z ogromnymi wyzwaniami, a  rok 2012 będzie decydujący, ponieważ wchodzi w życie nowe prawo energetyczne, powstaje nowy kształt rynku energii – mówił Krzysztof Zamasz, wiceprezes  Tauron Polska Energia SA, otwierając siódmą już edycję Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska w Energetyce" 23-24 lutego 2012.

Dzień pierwszy

 

     Do jakiego modelu energetyki dążymy?

    – Czy kosztowny Pakiet 3x20, a zdaniem niektórych zbyt kosztowny, czy dążenie do dekarbonizacji gospodarki jest celem samym w sobie, czy rzeczywiście ma służyć środowisku? – stawiał pytania Herbert Leopold Gabryś, ekspert w dziedzinie energetyki. Polska energetyka wciąż oparta jest na węglu, zużycie energii rośnie, jednak w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie spada tempo owego wzrostu. O ile wzrosła w ubiegłym roku produkcja energii z węgla brunatnego, o tyle z węgla kamiennego spadła o około 6 proc.

    Rośnie też udział energii ze źródeł odnawialnych, wciąż jednak nie są to wielkości znaczące. W ubiegłym roku energia z wiatru stanowiła ok. 1,7 proc., a ze współspalania 4 proc., natomiast z pozostałych źródeł odnawialnych ok. 1,9 proc.

Debatę „Energetyka konwencjonalna w erze dekarbonizacji" prowadził Herbert Leopold Gabryś. W debacie uczestniczyli: Marek Ściążko – dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Stanisław Tokarski – prezes zarządu Tauron Wytwarzanie SA, Wojciech Saługa – poseł na Sejm RP, Jerzy Ziora – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Marek Wdowiak – dyrektor inwestycji PGE GiEK, Grzegorz Onichimowski – prezes Towarowej Giełdy Energii, Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Krzysztof Zamasz – wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia SA.

 Do jakiego modelu energetyki dążymy?
    – Dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” dzisiaj niewiele jest wart. Wymaga zdecydowanej korekty. Trzeba zdać sobie sprawę, że skończyły się czasy sprawności poniżej 45 proc. Wysoka sprawność jest technicznie wykonalna, wymaga natomiast dużych nakładów inwestycyjnych – dowodził Herbert Leopold Gabryś.

    Sceptycznie wypowiadano się o możliwości stosowania CCS-u, głównie ze względu na fakt, że zastosowanie owej technologii wychwytywania CO2 sprawia, że sprawność spada o kilka, a może nawet kilkanaście procent.

    Z energetycznej „Mapy Drogowej do 2050 roku”, opracowanej przez UE wynika jednak, że następuje schyłkowy czas dla węgla, choć nie będzie to spadek drastyczny. – Dzisiaj Komisja Europejska nie odstąpi od przyjętego kierunku, choć mam wrażenie, że państwa członkowskie, np. Hiszpania, niekoniecznie wierzą w ten właśnie kierunek – mówił w trakcie panelu dyskusyjnego Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). – Trzeba jednak zdać sobie sprawę z ogromnego potencjału Chin i Indii w produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej, stąd w interesie tych państw nie leży odwrót od polityki klimatycznej. Nikt dzisiaj nie wie, w jakim kierunku pójdzie więc polityka klimatyczna na świecie.

    Z punktu widzenia regulatora polskiego rynku energetycznego najważniejszą sprawą jest obecnie pełne wdrożenie III Pakietu Energetycznego UE, a więc jednolitego unijnego rynku energii, co ma nastąpić do roku 2015 – zwracał uwagę Prezes URE. Opowiada się także za tworzeniem mixu energetycznego, gdzie 1/3 stanowiłby węgiel, 1/3 gaz i 1/3 źródła odnawialne.

    – Wobec drastycznie spadających cen pozwoleń na emisję CO2 i coraz mniej atrakcyjnej zasady wsparcia źródeł odnawialnych, widzę duże zagrożenie dla energetyki niskoemisyjnej. Przy tak niskich cenach pozwoleń CCS nie ma już sensu. Ale nie byłbym pesymistą. Nasza energetyka na wspólnym rynku da sobie radę. Ważne, że jest już w 100 procentach branżą wolnorynkową – stwierdził w trakcie dyskusji Grzegorz Onichimowski, prezes Towarowej Giełdy Energii.

    Dla branży energetycznej największym obecnie problemem jest stabilność prawa, na co zwracał uwagę Marek Wdowiak, dyrektor inwestycji PGE GiEK. Projekty inwestycyjne wymagają czytelnych przepisów – potwierdzał Krzysztof Zamasz,  wiceprezes Tauron Polska Energia SA.

    – Z energetyką zawodową wiąże się pewien paradoks – mówił z kolei Jerzy Ziora, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

    – Wciąż podnosimy jej poprzeczkę, jeśli chodzi o wymogi środowiska, tymczasem nieustannie mamy ogromne problemy z jakością powietrza. Ostatnio przekroczenia poziomu alarmowego sięgały 1000 proc. Okazuje się, że energetyka zawodowa winna jest temu stanowi rzeczy w 20 proc., natomiast dramatycznie wysoki jest tu udział energetyki komunalnej, sięga bowiem 60 proc. Duży jest tu także udział transportu.

    Z koniecznością tworzenia optymalnego mixu energetycznego opartego na trójpodziale pomiędzy węglem, gazem i OŹE – zgadzał się w trakcie dyskusji Stanisław Tokarski, prezes Tauron Wytwarzanie. – Choć dzisiaj trudno byłoby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy inwestować w gaz czy w węgiel – przyznał.

    Uczestnicy konferencji wysłuchali także relacji z udziału w pracach badawczych, w jakich uczestniczy Tauron – mówiono o nowych technologiach w pomiarach emisji (firma Pentol-Codel), o problemach eksploatacyjnych w nowo oddawanych blokach w elektrociepłowniach, o najnowszych technologiach firmy Fortum i in.

    O perspektywach i możliwościach wydobywania gazu łupkowego mówił na koniec prof. Stanisław Nagy z krakowskiej AGH, co wyraźnie zainteresowało uczestników konferencji. O problemach gazu łupkowego w osobnej relacji. 

BC

   

 

 

 

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ